Varslingsrutiner og håndtering av uakseptabel atferd i Røde Kors

Her finner du Norges Røde Kors' rutiner for intern og ekstern varsling, og våre rutiner for hvordan håndtere mobbing, trakassering og uakseptabel adferd.

Alle har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen. Det er ønskelig at alle i Røde Kors skal benytte seg av det juridiske regelverket og varsle slik at man får satt et kritisk søkelys der det er nødvendig.

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.

Kritikkverdige forhold kan være lovbrudd, brudd på interne regler eller retningslinjer, på etiske normer eller annen kritikkverdig atferd.

Etter arbeidsmiljølovens § 3-6 skal arbeidsgiver utarbeide prosedyrer for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rett for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med § 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

Formålet med denne instruksen er å gi de ansatte, frivillige og medlemmer større forutsigbarhet med hensyn til når og hvordan det kan varsles, samt gi styrende organer økt sikkerhet for at kritikkverdige forhold ble adressert.

Røde Kors har også utviklet et handlingsprogram mot mobbing, trakassering og uakseptabel atferd.

Relaterte dokumenter

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler