Distriktsstyret velges på årsmøtet til Nordland Røde Kors. Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Nordland Røde Kors mellom årsmøtene, og sørger for at alle vedtak følges opp. De ser også til at lokalforeningene får den bistand de trenger for å ivareta humanitære behov i sine kommuner.

Leder

Ann-Rigmor Lauritsen: 971 12 057, ann-r@online.no

Nestleder

Jorulf Haugen: 992 43 854, jorulfha@online.no

Medlem

Lars Ruth: 991 66 298, malermesterlasse@gmail.com

Medlem

Bror Martin Hansen: 924 32 977, bm-ha@online.no

Varamedlem

Kari Grønmo: 993 79 455, kari.gronmo@gmail.com

Leder av distriktsråd omsorg

Kim Lindstrøm: 958 97 597, kim.lindstrom@signalbox.no

Leder av distriktsråd hjelpekorps

Charlotte Helgesen Løvvik: 94 18 66 39, charlotte.rodekors@outlook.com

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler