Økonomien i Røde Kors

Røde Kors' økonomi styres av et overordnet mål om å sikre organisasjonens evne til å møte fremtidens humanitære behov.

Røde Kors' mandat er å være tilstede for sårbare mennesker når de trenger oss mest - i Norge såvel som i resten av verden. Det må vi være i stand til å gjøre, uavhengig av politiske prioriteringer og eksterne inntektskilder.

Myndighetene setter sin lit til oss

Røde Kors har en særstilling som humanitær støtteaktør for norske myndigheter i fredstid. Det betyr at staten har pekt på Røde Kors og sagt at vi kan løse utfordringer myndighetene ikke klarer alene. Det er et ansvar vi er bevisst.

Røde Kors har en landsdekkende beredskap med 50.000 frivillige over hele landet.

Å ha penger i reserve gjør oss i stand til å redde liv raskt

Vi må være sikre på at vi, også i fremtiden, vil ha mulighet til å tilrettelegge for de frivillige og opprettholde våre aktiviteter. Vi har tett dialog med myndighetene om hvordan vi best kan møte dagens humanitære utfordringer i det norske samfunnet.

Våre omsorgsaktiviteter utfyller det offentlige tjenestetilbudet, spesielt innen sosial inkludering – både for barn, unge og gamle. Innenfor beredskapen i Norge har Røde Kors en definert rolle. Som en sentral del av den frivillige redningstjenesten i den norske beredskapen er politi og helsemyndigheter avhengig av at vi opprettholder beredskapen lokalt rundt om i Norge.

Rask responstid ved kriser

Å ha egne midler er også helt avgjørende for å kunne utføre en sentral del av vårt arbeid; å respondere raskt på katastrofer. Når jordskjelvet på Haiti eller tsunamien på Thailand inntreffer, kan vi ikke vente på at søknader skal ferdigstilles og behandles. Det viktigste da er å være raskest mulig ute med hjelp, for å redde liv. Derfor må vi ha penger i reserve. Det gjør oss i stand til å redde liv raskt.

Investeringer i etiske fond

Våre investerte midler er Røde Kors' «oljefond», og avkastning fra dette gir oss mulighet til å ta ut 75 millioner årlig til humanitært arbeid. Røde Kors har strenge etiske regler for sine finansplasseringer.

Last ned: Bestemmelser for Røde Kors' finansforvaltning (PDF)

Globale aksjer er plassert i etiske fond. Røde Kors investerer ikke i aksjer som er utelukket fra Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet), og har også egne kriterier som er strengere, eksempelvis nulltoleranse for våpeninvesteringer.

Finansportefølje

Røde Kors har en finansportefølje på ca. 2,5 milliarder kroner, som følge av oppsparte midler fra perioden med automatinntekter (årene frem til automatforbudet trådte i kraft i 2007).

Finansporteføljen er plassert i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, og ble bygget opp for å gi en årlig avkastning som kan brukes til humanitær aktivitet.

Innsamlede midler, bistandsmidler eller annen offentlig støtte er ikke plassert i finansporteføljen.

Aksjeportefølje 31.12.2018

Aksjer

Obligasjoner

Pengemarked

90 prosent går direkte til formålet

Av inntektene fra faddere, givere, medlemmer, næringslivspartnere og offentlig støtte går 90 prosent direkte til de som trenger det mest. Seks prosent går til å skaffe nye midler, fire prosent går til administrasjon. Årlig har Røde Kors et humanitært budsjett på 1,2 milliarder kroner, som går til aktiviteter i inn- og utland.

Prosentfordeling Midler Røde Kors
90 % går til formålet, 6 % går til å skaffe nye midler og 4 % går til administrasjon.

Har organisasjonen for mye penger, i forhold til aktivitetsnivået?

Samles det inn penger til konkrete prosjekter som ikke blir brukt til det øremerkede formålet?

Hvorfor har Røde Kors over to milliarder kroner i verdipapirmarkedet?

Har Røde Kors etiske retningslinjer for sine aksjeinvesteringer?

Når startet Norges Røde Kors å investere i aksjer?

Hvordan vurderes risikoen ved plassering i aksjemarkedet?

Automatinntektene falt bort i 2007, men Røde Kors har hatt god økonomi i ettertid. Hvordan har det seg?

Hvorfor trenger Røde Kors faddere, givere og medlemmer, når dere allerede har så god økonomi?

Røde Kors omsatte for ca. 2 milliarder kroner i 2018. Hva går pengene til?

 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler