Om Juleaksjonen fakta

1.Hvorfor har Røde Kors Juleaksjonen på TV 2?  

Uendelig mange barn er uskyldige ofre for fattigdom, konflikt, naturkatastrofer og forfølgelse. Akkurat nå tilsvarer antall barn på flukt i verden ca. 30 millioner med alt det medfører av usikkerhet og traumer. Selv om Røde Kors driver nødhjelpsarbeid og har prosjekter i mange av landene der disse barna er, skulle vi så gjerne ha hjulpet mange flere. Som Røde Kors-faddere vil du være med på å hjelpe mange av disse barna. Du vil være med på å bekjempe sult, gi barna bedre helse og å gi barna beskyttelse og omsorg. Røde Kors-faddere gir dermed barn mulighet til å være barn og til å vokse opp.      

TV programmet skal bidra til å skaffe nye faddere som støtter arbeidet i de ulike landene 

2. Hva koster det å være fadder?  

Hovedfakta  Røde Kors fadder:  

  • De gir 275 kr i måneden.   
  • Dette gir medisiner og behandling når et barn er underernært   
  • gjør barn friske av kolera, diare og malaria   
  • gir barn mat og rent vann   
  • gir mødre trygg fødsel og barsel   
  • Opplysningsarbeid om hygiene, helse og ernæring   

3. Hvorfor trenger Røde Kors faddere, givere og medlemmer, når dere allerede har så god økonomi?  

Røde Kors er opptatt av å være forberedt på kriser. Fondet vårt er kun tilstrekkelig for under 2 års drift. I dag brukes kun avkastningen av fondet. Faddere, givere og medlemmer gjør at Røde Kors kan gi nødhjelp og drive aktiviteter nasjonalt og internasjonalt løpende og etter behov. Faste givere, faddere og medlemmer som betaler årlig betyr også en stabil inntekt som gjør at de som trenger hjelp kan være sikre på at Røde Kors er der også neste år eller når det skjer en katastrofe et sted.

4. Hva får kjendisene og artistene for å delta på turer og i programmet?

Vårt inntrykk er at motivasjonen til de kjente menneskene som har blitt med oss på   

Juleaksjonen på TV 2 og til prosjekter i utlandet har et genuint ønske om å bruke sin posisjon og innflytelse til å hjelpe andre i nød. De har vist stort engasjement og entusiasme for å kunne bidra til å skaffe flere faddere så Røde Kors kan styrke sitt arbeid med barn i nød. Røde Kors dekker kostnadene ved å være med på dette, som mat, overnatting og flyreise, men utover det mottar de ikke noe honorar eller betaling av Røde Kors for å være med og stille opp i programmet.

5. Hva koster denne sendingen?

TV-sendinger er dyrt, men har vist seg å være en veldig god investering.
Sist vi hadde en slik TV-sending var for fire år siden og det har gitt oss svært gode og langsiktige inntekter til vårt humanitære arbeid.
Totale kostnader for oss i forbindelse med denne sendingen er 10,6 millioner.
Faddermidlene går ikke til å finansiere denne sendingen. Den finansierer vi med andre midler.

Det er The Oslo Company som produserer sendingen.

7. Får kjendisene lønn for å være med på reise?

Røde Kors betaler for overnatting, mat og flyreise.  Kjendisene får ikke honorar for å være med.   

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler