Slik er vi organisert

Landsmøtet er Røde Kors’ øverste myndighet og et kraftsentrum i vår humanitære bevegelse.

Landsmøtet

I løpet av landsmøtet får representanter for hele landets lokal- og distriktsforeninger anledning til å diskutere og stadfeste veivalgene for virksomheten vår.

Landsstyret

Landsstyret er Norges Røde Kors' høyeste styrende myndighet i perioden mellom to landsmøter. Landsstyret leder landsforeningens virksomhet og forvalter organisasjonens midler i samsvar med det Hovedprogram og de vedtak som er vedtatt på Landsmøtet.

Landsstyret representerer Røde Kors i Norge overfor statsmyndighetene i Norge, i andre land, samt overfor Røde Kors og Røde Halvmåne foreninger utenfor Norge.

Landstyrets mandat og medlemmer

Mandat

Landstyrets medlemmer 2020-2023

Varamedlemmer til landsstyret 2020 - 2023

Kontrollkomitéen 2020-2023

Valgkomitéen 2020-2023

Landsråd Røde Kors Omsorg 2020-2023

Landsråd Røde Kors Hjelpekorps 2020-2023

Landsråd Røde Kors Ungdom 2020-2021

Styrende dokumenter lover og programmer

Ansatte i sekretariatet

Lokalforeninger

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler