Bilder og formater

På rodekors.no er designet nøktern og enkelt. Det er et bevisst grep ment for å styrke og fremheve innholdet. Bildeformatene er en vesentlig del av designet.

Dette er bildeformatene du skal bruke på rodekors.no

OBS Alle bilder som skal brukes på rodekors.no skal legge inn i en bildeblokk før de legges til i brødteksten. Unntaket er toppbilder som allerede er en integrert blokk.

Standard bildestørrelser

Bildestørrelsene vi bruker på rodekors.no er definert ut i fra hvordan den grafiske fremstillingen av sidene skal være. Derfor har bruker vis standard størrelser og formater.

Dette er standard størrelser som skal brukes på rodekors.no. Alle mål er i piksler.

  • Portrett 420 x 525
  • Normal 590 x 360 (500 maks)
  • Stor 900 x 360
  • Toppbilde 1600 x 640 (800 maks)

Alle formater er i piksler.

Bilde navn og alternativ tekst skal brukes

Alle bilder skal ha alternativ tekst. Alternativ tekst brukes av synshemmede. De "lytter" til innholdet. Ved å bevege kursøren over bildet dukker alternativ teksten opp.

Et bilde som sier IMG_12435.jpg forteller bruker ingen ting. Gi bildet en god alternativ tekst beskrivelse = Besøksvenner samling, strandkant mai.
Bildenavn = Besoksvenner samling mai molde rode kors.jpg

Bruk formaterte og skarpe bilder

Du bør alltid bruke ferdig formaterte (behandlede) og helst skarpe bilder. Bilder som er ferdig beskåret (klippet i riktig størrelse) sparer deg for tid, ser bedre ut og gir merverdi til artikkelen.

Mennesker er visuelle i sin søken

Veldig mange googler seg frem til informasjon via bilder. Om du har bilder med et intetsigende filnavn vil det ha betydning for søk. Det vil da si at du ikke finner bildet via søk fordi Google ikke skjønner at det er en relasjon til Røde Kors.

I stedet for img_12345.jpg (som ikke sier noe annet en tall) bør du gi det et meningsbærende navn:

skihopper_kollen_rodekors.jpg. Eventuelt legge til årstall Åå-MM-DD skihopper_kollen_rodekors_190910.jpg

Bildebehandling

Vi anbefaler alle som publiserer på nettsidene å ta i bruk bildebehandlingsprogram. Noen bildeprogrammer er bedre enn andre, men du trenger ikke noe dyrt eller fancy. Bruk det som følger med PC'n din eller last ned et gratisprogram. Det viktigste er faktisk å redusere antall kilobyte.

Høyt kilobyte = treg nedlasting (eks. 5000 KB)
Lav kilobyte = rask nedlasting (eks. 45-120 KB)

Bruk tid på bilder

Ja, det er tidkrevende å ta og finne gode bilder. Men det er verdt det. Gode bilder kan gjenbrukes og både du og leseren slipper å gremmes over dårlige bilder som enten er for store og tunge eller ikke gir noe verdi til artikkelen. 

Et "anker" er en markør som du kan legge til i brødteksten og som du kan bruke til å "sende" leseren til.
Bilder du vil bruke i artikler må "bo" i EPiserver for at du skal kunne bruke dem i en artikkel eller andre steder på nettsiden.