Publisering for frivillige på rodekors.no

Tilgang til publisering på lokale nettsider for frivillige i Røde Kors

Slik oppretter du ny frivillig web-redaktør

  1. Tilgang via leder/nestleder

   - Leder eller nestleder i lokalforeningen kan gi aktive frivillige brukertilgang for å publisere på lokalforeningens nettsider på rodekors.no.

  1. Opprettelse av nye redaktører

   - Nye redaktører legges til i DiBa-systemet som "Web-redaktør" under lokalforeningsstyret.

   - Vær oppmerksom på at det vil komme endringer i CRM-systemet og prosedyrene i løpet av Q3 og Q4 2024. Oppdateringer vil bli annonsert på denne siden.

  1. Kriterier for publiseringstilgang

   - Frivillige må være aktive og ha signert etikk- og taushetserklæringen.

   - De bør ha satt seg inn i god publiseringsskikk og publiseringspolicy.

   - Det er en fordel om de har erfaring med publiseringsarbeid, journalistikk eller redaksjonelt arbeid, men det er ikke et krav.

   - Frivillige må ha en OKTA-bruker for å kunne logge seg på løsningen.

  1. Pålogging og opplæring

   - Etter opprettelse kan frivillige logge seg på via OKTA: https://www.rodekors.no/episerver.

   - Det anbefales at alle nye redaktører søker opplæring fra sin respektive distriksrådgiver.

   - Brukerveiledningen vil gi frivillige god innsikt i publiseringsteknikk.

  1. Publisering

   - Frivillige redaktører kan opprette og redigere artikler på et begrenset område av lokalforeningens nettsider.

   - De kan bruke funksjonsblokker som faktabokser, sitater, bildeblokker og andre tilgjengelige funksjoner på nettsidene.

Ressurssider
https://www.rodekors.no/om/publisering/stil-og-tone/

https://www.rodekors.no/om/publisering/publisering/

https://www.rodekors.no/om/publisering/video-brukerveiledning/

Utdrag fra sentral Policy

3.0 Frivillig redaktørtilgang

3.1. Frivillige ved leder/nestleder oppretter bruker som Webredaktør i DiBa.

3.2. Kurs for frivillige
For frivillige som skal publisere på lokale sider, skal det i første instans gis opplæring av ansatt-redaktører/kommunikasjonsrådgiver i det distriktet den frivillige hører til.
Frivillige har begrenset tilgang og kun på lokale nettsider. Frivillige trenger kun opplæring på egne lokale nettsider. Såkalt forenklet publisering.

4.0 Forvaltning og bruk av felles publiseringsløsning.

4.1. Alle som publiserer på rodekors.no, være seg ansatte eller frivillige, skal påse at publiseringsløsningen brukes i henhold til god publiseringsskikk og varsomhet. Publisering skal til enhver tid følge sentral stil og tone definert for nettstedet rodekors.no. Mislighold eller gjentatt feil bruk av publiseringsløsningen kan i verste fall føre til utestengelse fra løsningen. Er du usikker på noe kan du kontakte kommunikasjonsenheten via e-post webdialog@redcros.no

4.2. Røde Kors i Norge sine nettsider er organisasjonens ansikt utad. Vi skal til enhver tid opptre i henhold til Røde Kors’ 7 prinsipper. Organisasjonen er avhengig av et godt omdømme og tillitt i befolkningen. Mange mennesker er avhengige av vårt humanitære arbeid.

4.3. Alle som publiserer på rodekors.no skal etter beste evne etterleve redaksjonelle krav til Universell utforming.

4.4. Alle med publiseringstilgang skal påse at innhold og ressurser er strukturert i henhold til stil og tone. Da er det enklere for arvtaker å fortsette på arbeidet.