Ungdommer og frivillige leker med hoppetau i Lesotho Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Internasjonal utveksling

Ungdomsdelegatprogrammet er Røde Kors sitt program for gjensidig internasjonal utveksling av unge voksne med bred frivillig erfaring, og minst et år som frivillig i Norges Røde Kors.

Målet er at ungdom skal få kunnskap og erfaringer som gjør dem bedre rustet til å møte de humanitære utfordringene som finnes der de bor.

Hvor lenge varer utvekslingen?

Unge frivillige fra Røde Kors i Norge arbeider ni måneder i en Røde Kors eller Røde Halvmåne nasjonalforening samtidig som ungdomsdelegater fra denne nasjonalforeningen deler sine erfaringer i like lang tid i Norge. To ungdomsdelegater fra hver nasjonalforening jobber sammen i team i løpet av utvekslingen. 

Programmet består av en måneds felles opplæring, ni måneder arbeid i vertslandet og to måneder etterarbeid når de kommer tilbake. Ungdomsdelegatenes opplæring starter i august og de reiser ut til distrikt og nasjonalforening i begynnelsen av september. I juni møtes alle ungdomsdelegatene igjen til en felles evaluering, før de reiser hjem til avsluttende etterarbeid på to måneder. Opplæring, reiseutgifter, opphold og andre utgifter dekkes av Røde Kors.

Hvor kan jeg reise?

Siden oppstarten har Norges Røde Kors sendt ut og mottatt ungdomsdelegater fra søsterforeninger i Armenia, Aserbajdsjan, Colombia, Jamaica, Kenya, Libanon, Nepal, Rwanda, Sudan, Zimbabwe, Lesotho og Madagaskar.

Utvekslingen 2019/2020 er mellom Norge, Colombia og Kenya. Ungdomsdelegatene for perioden 2019/2020 er i gang med programmet sitt, og søknadsprosessen for neste runde utveksling åpner i januar 2020. 

Hva gjør man som ungdomsdelegat?

Arbeidsoppgavene varierer fra land til land basert på de lokale behovene. Felles for alle ungdomsdelegatene er arbeidet med å styrke strukturen og kapasiteten til Røde Kors Ungdom og andre ungdomsaktiviteter, øke unge frivilliges deltakelse i beslutningsprosesser og å dele kulturelle og mellommenneskelige erfaringer om ungdomsaktiviteter i Røde Kors-bevegelsen. Sentralt i arbeidet står informasjonsarbeid, rekruttering, organisasjonsutvikling og gjensidig læring.

Alle ungdomsdelegatene dokumenterer kontinuerlig det humanitære arbeidet de er med på å gjennomføre. Les ungdomsdelegatenes blogger.

Hvem kan bli ungdomsdelegat?

  • Mellom 21 og 28 år.
  • Minst et års erfaring som frivillig i Norges Røde Kors / Røde Kors Ungdom.
  • God fysisk og psykisk helse.
  • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i engelsk, som er arbeidsspråket i ungdomsdelegatprogrammet.
  • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i spansk eller fransk for relevante nasjonalforeninger.
  • Delta på det obligatoriske YBTC i april 2020 på Sundvolden hotel.
  • Tilgjengelig for å starte på kontrakt fra august 2020 til feltoppdrag fram til slutten av mai 2021 og hjemkomstseminar i juni 2021.
  • Permanent bo- og oppholdstillatelse i Norge og tilgjengelig for etterarbeid i Norge innen desember 2021.

Mer informasjon kan finnes i stillingsutlysningen som gjøres tilgjengelig i januar 2020.

Hvordan søker jeg?

Det er en todelt søknadsprosess for å søke om å bli ungdomsdelegat. Neste runde med utveksling åpner for søknader i januar 2020.

1. For å søke om å bli ungdomsdelegat må du først søke om plass på det obligatoriske opptakskurset Youth Basic Training Course (YBTC). Kurset varer fem dager og finner sted i april 2020 på Sundvolden hotell, ca. 40 minutter fra Oslo.

Det er opptak til Youth Basic Training Course en gang i året. Utlysningen legges ut på Røde Kors sine nettsider, Global.no og på Finn.no i løpet av januar 2020 med søknadsfrist i februar 2020.

2. Etter å ha gjennomført YBTC kan du i andre halvdel av april søke om å bli ungdomsdelegat fra august 2020 til juni 2021. Tilbud om stilling blir sendt ut i mai.

For spørsmål om ungdomsdelegatprogrammet,
send en e-post til: ungdom@redcross.no

Relaterte dokumenter:

Conditions of Engagement 2020-2021 PDF

Youth Delegates ToR 2020-2021 PDF

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om ungdomsdelegatprogrammet.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler