Kompis-time med Landsråd Ungdom på Cafe Condio Vis bildetekst
Foto: Sverre Ø. Eikill/Røde Kors

Aktiviteter

Vær litt kompis er en kampanje som fokuserer på handling. Aktivitetene er derfor en sentral del av kampanjen og alle aktiviteter i kampanjen oppfordrer til en Kompis-handling.

Kompis-timen

Kompis-timen er et opplegg med aktiviteter som går over 45 minutter og er egnet til skoleklasser, lag, organisasjoner og temakvelder. Gjennom Kompis-timen ønsker vi å sette temaet på dagsorden og deretter få gruppen til å selv tenke ut løsninger til hvordan de kan være litt kompis med hverandre. Dette gjennomføres på en interaktiv, reflekterende og morsom måte.

Kompis-timen kan kjøres når som helst, men er spesielt effektiv i en startfase når grupper ikke kjenner hverandre. Som ved skolestart.
Alle deltakere oppfordres til å følge kampanjen videre på Instagram og Facebook for å få ukentlige kompis-utfordringer og tips til hvordan de kan være litt kompis i etterkant av timen.

For å holde Kompis-timen kan du laste ned powerpoint-presentasjonen og manualen HER

Frivillige oppfordres til å arrangere Kompis-timen på de lokale skolene, idrettslagene, organisasjonene, rådhuset og liknende. For å skape en langtidseffekt oppfordres alle deltakere til å følge oss videre på sosiale medier for ukentlige lavterskels kompis-utfordringer og kompis-tips.

Kompis-stand

Ved å stå på stand på et folksomt område kan vi synliggjøre kampanjen for mange. Her er det viktig å være tydelig på at vi ikke er ute etter å rekruttere flere frivillige eller be om pengestøtte. Vi har derimot et vennlig budskap/oppfordring til forbipasserende, og aktivitetene som kan gjøres på stand er:

 • Del ut Kompis-sjokolade for å fange folks oppmerksomhet og få folks velvilje.
 • Gi en utfordring som de selv kan velge (snakkebobler i tykk papp):

#kompischallenge:

 • Jeg skal gi noen et kompliment!
 • Jeg skal smile og si hei til en jeg ikke kjenner
 • Jeg skal fortelle en person at jeg sitter pris på han/henne
 • Jeg skal få noen til å le
 • Jeg skal spandere en sjokolade på en jeg ikke kjenner
 • Jeg skal holde døra oppe for den bak meg

Oppfordre videre til å:

1) Ta bilde av utfordringen (med eller uten seg selv i bildet).

2) Laste opp på Insta/Face med #kompischallenge.

3) Tagg en venn for å sende utfordringen videre.

4) Gi en brosjyre for mer informasjon og for å spre budskapet videre.

Personen oppfordres til å følge oss på Instagram/Facebook for flere Kompis-tips og Kompis-utfordringer.

Arena

Hvor skal vi nå målgruppen og hva kan vi gjøre der? Ungdommen nåes best der de er. De tilbringer store deler av dagen sin på skolen og deler av fritiden sin innenfor idrett, organisasjoner, og andre fritidsaktiviteter. Vi må være synlige og jevnlig påminne de om kampanjen, slik at budskapet ikke blir glemt. Repetisjon er derfor et viktig grep.

Skolen

Skolen er en viktig arena for å nå ut til målgruppen og Vær litt kompis er viktig for skolemiljøet. Det kan være lurt å være synlige spesielt ved skolestart. Da kjenner ikke ungdommen hverandre, og grunnlaget legges for skolemiljøet resten av året.

Konkrete handlinger på skolen:

 • Prat med elevrådet, lærere og rektoren for å påvirke og få Vær litt kompis på dagsordenen.
 • Sett i gang et skolelag under temaet Vær litt kompis som arrangerer Kompis-timen for andre skolelag, lærere, elevrådet, etc.
 • Sett opp en stand for å gjøre kampanjen synlig.
 • Arranger Kompis-kvelder etter skoletid med ulike aktiviteter (sjakk, andre brettspill, sport, baking, kor etc) og skap en sosialt møteplass for elevene på skolen.

Idrettslag, organisasjoner og andre fritidsarenaer

Ungdommer tilbringer fritiden sin på ulike arenaer og det er viktig at de er litt kompis uansett hvor de er. Det er lurt å være ekstra synlige på høsten, når det kommer nye deltakere.

Konkrete handlinger:

 • Snakk med trenere og andre ledere om viktigheten med Vær litt kompis for miljøet på deres arena.
 • Arranger Kompis-timen for deltakerne og få de med på kompis-laget.
 • Når det er store arrangementer, som for eksempel turneringer og samlinger, sett opp en stand for å nå ut til nye kompiser og påminne “gamle” kompiser om vårt vennlige budskap.

Det offentlige rom

På byen eller bygdas møteplass kan vi nå ut til mange, både de som er innenfor og utenfor målgruppen. Husk at vi kan nå mange “via via”, og det er bare fint at så mange som mulig kjenner til kampanjen. Se ovenfor for info om stands.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler