Rollespillet På flukt i Røros Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Bestill rollespillet På flukt

På flukt er et flott tilbud til deg som ønsker å lære om asyl og migrasjon på en ny og spennende måte. Vi har 20 års erfaring med å arrangere rollespill. Bestill På flukt i dag!

Hva er På flukt?

På flukt er et rollespill som varer i 24 timer og som gir en forenklet, men likevel realistisk opplevelse av det å være flyktning. Ved å bruke rollespill som metode lærer deltakerne om vanskelige temaer på en spennende måte. En økende flyktningkrise innebærer at nyansert kunnskap om migrasjon blir stadig viktigere.

På flukt består av et rollespill, med undervisning i for- og etterkant av rollespillet. I løpet av rollespillet opplever deltakerne flere av de samme situasjonene som en flyktning: lite mat, lite søvn, fysisk og psykiske utmattelse. Ved hjelp av tøffe virkemidler får deltakerne føle på kroppen hva det vil si å flykte. Egne opplevelser, kombinert med undervisning i etterkant, gir en forståelse og innsikt i et stadig mer dagsaktuelt tema. På flukt er tilbud som passer godt til personer mellom 14 -18 år. Vi har lang erfaring med å erfare rollespill for skoler, konfirmanter og andre ungdomsgrupper.

Hvordan kan du bestille På flukt?

Rollespillet koster 300 kr per deltaker, som går til transport av utstyr og frivillige. Rollespillet må av logistiske grunner foregå i en helg, hvor våre frivillige ankommer fredag, og rollespillet foregår fra lørdag til søndag. For å gjennomføre et rollespill må det minimum være 50 deltakere.
Rollespillet må foregå lokalt der dere holder til, da Røde Kors ikke har egne lokaler til dette. Dere står for de lokale praktiske forholdene, mens Røde Kors Ungdoms frivillige kommer og gjennomfører rollespillet.

Hva innebærer dette i praksis?
Du som bestiller er ansvarlig for følgende

  • Skaffe lokaler i nærheten av grøntområder (hvor store lokaler er avhengig antall deltakere)
  • Lage mat til Røde Kors Ungdoms frivillige og deltakerne av rollespillet.
  • Kopiere opp dokumenter til å bruke under rollespillet
  • Ha en bil og en person tilgjengelig under hele rollespillet

Røde Kors Ungdom har ansvaret for:

  • Skaffe frivillige til rollespillet
  • Transportere utstyr fra og til rollespillet
  • Klargjøre kulisser
  • Kvalitetssikre det pedagogiske innholdet.

For bestilling eller mer informasjon ta kontakt

E-post: Rachel.Stolan@redcross.no

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler