Røde Kors Ungdoms leder Mawra Mahmood på scenen under Henry-utdelingen på SUK 2016 Vis bildetekst
Foto: Sverre Ø. Eikill/Røde Kors

Henry-utdelingen 2018

Henry er en årlig prisutdeling arrangert av og for Røde Kors Ungdom. Prisvinnerne har gjennom året utmerket seg gjennom sitt engasjement i Røde Kors.

Kandidater nomineres av frivillige og tillitsvalgte i Røde Kors Ungdom, og vinneren blir kåret av en komité bestående av medlemmer av Landsrådet og ansatte i sekretariatet.

Du kan nominere kandidater frem til 12. oktober (to uker før SUK), og det kan nomineres i følgende kategorier:

Årets Henry

Årets Henry deles ut til en frivillig eller tillitsvalgt i Røde Kors Ungdom som i løpet av året, gjennom sitt engasjement som frivillig eller tillitsvalgt, har utmerket seg spesielt. Det kan være i form av aktiv deltakelse i aktuelle samfunnsdebatter, utvikling av aktivitet i lokalmiljøet, eller ekstraordinær innsats i distriktets arbeid

Årets lokallag

Årets lokallag er et lokallag som har gjennom å løfte unges roller som deltager, frivillige og ledere, vist styrke og bidratt i både egen, aktivitetene og lokalforeningens utvikling.

Årets migrasjonsaktivitet

Årets migrasjonsaktivitet har bidratt til forståelse for og/eller inkludering av unge flyktninger og asylsøkere i sitt lokalmiljø og vist særegen evne til nytenkning og innovasjon i utviklingen av aktiviteten.

Årets ung helse-aktivitet

Prisen for årets Ung Helse aktivitet deles ut til en til en lokal aktivitet som har hatt fokus på innovasjon og videreutvikling. Aktiviteten har bidratt til forutsigbare og trygge inkluderingsarenaer for unge i ulike livssituasjoner. Aktiviteten fokuserer på forebyggende arbeidet tilknyttet utfordringer ved psykisk helse og bidrar til å styrke unges egen identitet

Årets kampanjeinnsats

Årets kampanjeambassadører har formidlet budskapet til Røde Kors Ungdoms nasjonale kampanje aktivt gjennom hele kampanjeperioden. I tillegg har vinneren vist initiativ og på den måten påvirket og oppfordret flere til å bidra i formidlingen av kampanjens budskap.

Årets påvirkere

Vinneren har gjennom lokalt påvirkningsarbeid vist initiativ til å løfte et lokalt behov på dagsorden i lokalmiljøet. 

Slik nominerer du:

Meld inn dine nominasjoner til oss på e-post: ungdom@redcross.no merket Henry 2018

Nominasjonen skal inneholde:
1. Kategori
2. Evt. navn eller aktivitetsnavn på den/de du nominerer
3. Lokallag og distrikt den/de nominerte tilhører
4. Begrunnelse: hva, hvorfor og hvordan har de/han/hun arbeidet.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler