Ungdom synger og ler på Landsleir 2016 Vis bildetekst
Foto: Sverre Ø. Eikill/Røde Kors

Om Røde Kors Ungdom

Her kan du lese mer om hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss.

Røde Kors Ungdom ble opprettet i 2002, som en arvtager til Ungdommens Røde Kors. Endringen ble gjort for å engasjere flere unge som frivillige selv, gjennom en ungdomsstyrt organisasjon hvor alle frivillige og tillitsvalgte selv var mellom 13 og 30. Den nyfødte ungdomsorganisasjonen arbeidet fra starten for unge asylsøkere, større fokus på humanitære saker i samfunnet, mot fordommer og rasisme, og for en bedre seksuell helse blant ungdom.

Røde Kors Ungdom har siden den gang utviklet med flere aktiviteter for ungdom over hele landet. I Røde Kors Ungdom arbeider unge frivillig med humanitært engasjement gjennom tre metoder: aktiviteter for og med ungdom, holdningsskapende arbeid blant ungdom, og politisk påvirkningsarbeid for humanitære saker.

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for unge i alderen 13-30 og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors. Røde Kors Ungdom arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Vi er for, av og med ungdom og løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

Formålsparagraf

"Gjennom aktiviteter og frivillig arbeid er Røde Kors Ungdom til stede for å bedre livene til unge mennesker. Vi er de unges talsperson og arbeider for medmenneskelighet og økt toleranse."

Oppbygging

Ungdomsorganiseringen til Røde Kors er satt sammen av frivillige lokalt, på distriktsnivå og landsnivå, samt ansatte (sekretariatet) som bistår den frivillige aktiviteten. 

Røde Kors Ungdom er ikke uavhengig fra moderorganisasjonen Røde Kors, men har likevel mye spillerom som ungdomsorganisering. Ungdomsdemokratiet står sterkt både på lokalt-, distrikts- og nasjonalt nivå, gjennom ungdomskonferansen Sentral ungdomskonferanse (SUK), som er Røde Kors Ungdom sitt årsmøte.

Organisasjonen består av de lokale frivillige, tillitsvalgte i lokalråd, distriktsråd og landsråd.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler