Eksempler på Frifond-søknader

Her følger eksempler på gode søknader.

Vi har utarbeidet noen eksempler på søknader til aktivitet, som er de mest vanlige i Røde Kors Ungdom. Dette er for å gi dere bedre oversikt over hvordan man kan jobbe innenfor de forskjellige aktivitetene, hva man kan søke på og hva man bør tenke på når man gjennomfører aktivitetene. Vi ønsker disse skal veilede dere i hvordan man driver god aktivitet, med oppfølging av deres frivillige og innenfor de retningslinjer som er satt av landsstyret. Søknadsskjema er åpen for at dere tar hensyn til lokale behov og engasjement lokalt. Frifond skal være med å styrke ungdomsdrevet aktivitet lokalt som har til hensikt å dekke et humanitært behov.

Under har vi derfor ramset opp noen punkter og eksempler på hva en søknad bør inneholde for at den skal bli innvilget, samt viktige ting man bør tenke på, både før, under og etter at man har sendt inn en søknad. 

Først finner du noen punkter som gjelder alle søknadstyper:

Sjekkliste

Før man sender inn en søknad på Frifond-midler, anbefales det alltid å oppdateres seg på egen frivilligforvaltning, kurskompetanse og Røde Kors vurdering. Sjekklisten vil kanskje avdekke eventuelle. behov man ikke var kjent med tidligere og som gjør at søknaden må justeres.

Frivilligforvaltning

Har alle frivillige/tillitsvalgte tilknyttet aktiviteten/rådet registrert og levert de dokumentene som er nødvendig.

 • DiBa registrert: Er alle frivillige/tillitsvalgte registrert i databasen ((DiBa) til Røde Kors.
 • Etikk – taushetsplikt: Har alle frivillige/tillitsvalgte signert og levert Etikk- og taushetserklæring
 • Politiattest: Har alle tillitsvalgte/frivillige levert inn gyldig politiattest. Referanse via telefon innhentes fra foresatte ved frivillige under 15 år.

Kurs

Har alle frivillige/tillitsvalgte gjennomført eller påmeldt obligatoriske kurs for aktiviteten/vervet.

 • Grunnkurs Røde Kors Ungdom/Historie og verdier
 • Førstehjelp
 • Psykososial førstehjelp

Røde Kors Vurderingen

Se film!

Rapportering

Etter endt aktivitet skal alle som har fått tildelt midler via Frifond sende inn en rapport. Om rapporten ikke blir levert, kan lokalforeningen få tilsendt krav om tilbetaling av utdelte midler. Hva rapporten skal inneholde finner dere listet opp nedenfor.

Tall på:

 • Antall kurs
 • Antall gjennomførte aktiviteter
 • Antall frivillige/tillitsvalgte
 • Antall deltakere i aktivitet (ikke frivillige eller tillitsvalgte)

Kopi av:

 • Evt. handlingsplanen
 • Evt. arbeidsplanen
 • Regnskap
 • Bilder av aktiviteten

Grunnmidler

Utvikling

Sosiale møteplasser

Seksuell helse

Aktivitet på mottak

Kompis

Kampanje

Prosjekt

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler