Eksempler på bruk

Her følger eksempler på prinsipper for bruk av profilen ved ulike behov og flater. Eksemplene viser flere anbefalte måter å bruke grunnelementene på (logo, farger, fonter, grafiske elementer), og kan brukes til inspirasjon eller kopieres slik de er.

Det er brukt noen få bilder i eksemplene, for lettere å se hvordan prinsippene fungerer.

Sosiale medier

Ferdige bilder eller video lages på forhånd i egne verktøy. Dette sørger for en tydelig og konsistent visuell profil.

Farger

 • Kun hovedfarger og rødskala.
 • Variasjoner kan velges etter «stemning» i budskapet.
 • «Punktumet» bør være rødt eller hvitt, for å beholde assosiasjon til korset.

Typografi

 • Stor tekst fungerer fint både som stillbilde og med karuselleffekt hvor kun teksten veksler.
 • Maks 20 % tekstmengde.

Foto

 • Gjerne tett på personer. Det skaper nærhet, følelser og oppmerksomhet.

Bevegelse

 • Tekst og «punktum», når mulig.
 • Evt liten zoom i bilder.
305375-visuellidentitet-bilder-nett10
305375-visuellidentitet-bilder-nett11
305375-visuellidentitet-bilder-nett12

Brosjyrer, rapporter

Forside 

Foto + utfallende felt

 • Forsider skal gi forventninger til innholdet. Både motiv og ordlyd skaper denne forventningen. Fargebruk og grafiske elementer kan forsterke stemningen, og ikke minst tydelig vise hvem som er avsender.
 • Røde Kors-logoen skal alltid være med på forsider. Den skal stå til høyre i formatet, opp eller nede. Den skal alltid ha minimumskrav til luft rundt, og gjerne mer.
 • Store, gode fotografier fanger oppmerksomheten. Mennesker som ser inn i kameralinsen skaper nærhet, mens oversiktsbilder eller landskap kan f.eks. fortelle noe om en situasjon.
 • Farger fra paletten velges etter tematikk og farger/stemning i foto. Husk å alltid ha med noe rødt. Gjerne mye.
305375-visuellidentitet-bilder-nett13
305375-visuellidentitet-bilder-nett14
305375-visuellidentitet-bilder-nett15

Innside

 • Primærfarger med detaljer i rødt
 • Heading, ingress og bildetekster er det første, og for mange det eneste, som leses. Faktabokser kan ha kontrastfarger, eller være litt mer dempet.
 • Store headinger, gode bilder, hvite flater og fine kontraster er nyttige stikkord for å lage sider som inviterer til lesing. Det kan godt være mye tekst, men hvit luft eller store bilder gir fine avbrekk i tekstmengden.
 • Innrykk/brudd og trange marger gir et tøft uttrykk.
 • Ikoner, bakgrunner og initialer er også gode elementer å bruke for å skape variasjon, interesse og leselyst.
305375-visuellidentitet-bilder-nett16
305375-visuellidentitet-bilder-nett17

Annonser på nett

 • Bakgrunnsfarge eller foto helt ut i formatet.
 • Logo alltid oppe, til venstre eller høyre.
 • Store headinger, korte tekster.
 • Tekst kan gjerne være på avgrenset hvit eller rød bakgrunn.
 • Tekst kan stå rett på foto når bildet har «rolige» områder.
 • Husk CTA og/eller les mer.
305375-visuellidentitet-bilder-nett18

Annonser print

 • Variasjoner med farger og uttrykk kan avstemmes til budskap og evt type trykk (avis vs magasin).
 • Logo nede til høyre.
 • Store headinger, forholdsvis korte tekster. Tekst kan gjerne være på avgrenset hvit eller rød bakgrunn. Tekst kan stå rett på foto når bildet har «rolige» områder.
 • Husk CTA.
305375-visuellidentitet-bilder-nett19

Plakat A3

 • Stor heading, kort tekst. Gjerne mye luft – det gjør budskapet tydeligere. Ikoner og grafisk element kan brukes for å skape oppmerksomhet.
 • Logo alltid til høyre, oppe eller nede.
 • Husk CTA.

Uten foto

Hvit, alternativt rød, flate.

Med foto

Utfallende bilde. Tekst på avgrenset bakgrunn.

305375-visuellidentitet-bilder-nett20

Spørsmål om visuell profil? Kontakt profil@redcross.no

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler