Illustrasjonsbilde av to barn som går hånd i hånd og hver sin bame en vinterdag Vis bildetekst
Illistrasjonsfoto: Røde Kors

Bli med i kampen mot barnefattigdom

Flere kommuner kutter nå i barnetrygden til familier som har lite fra før. Si fra at dette er uholdbart. Signer nå!

Si ja til at fattige barnefamilier må få beholde barnetrygden. Signèr nå!
Du må gi ditt samtykke for å registre deg
Du må gi ditt samtykke for å registre deg

498 har skrevet under oppropet

Del med ditt nettverk

Kommunene kutter støtten til barn som har minst

- Vi kan ikke la lokalpolitikere og kommuner spare penger ved å ta fra barn som vokser opp i fattigdom. Alle barn og unge har rett på like muligheter, uavhengig av hvilken kommune de bor i, sier Apeland.

Gir lavere barnetrygd

Flertallet av landets kommuner kutter i sosialstønaden til fattige småbarnsfamilier. Disse kommune tar barnetrygden med i inntektsgrunnlaget når sosialstønaden skal beregnes. - Når barnetrygden brukes til å avkorte sosialstønaden, gjør det kampen mot barnefattigdom vanskeligere, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Barnefattigdommen i Norge øker

Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. Fra 2013 økte antallet barn som vokser opp i lav inntekt fra 84.000 til 106.000 i 2017, ifølge Bufdir.

- Ved å ta fra en allerede svært sårbar gruppe, tar man også fra dem mulighetene for deltakelse som andre barn har. Fattigdom fører til utenforskap. Ved å gi barn like muligheter helt fra de er små, gir vi dem bedre forutsetninger til å utvikle sine evner og ferdigheter, til å mestre skolen og til å håndtere overgangen til voksenliv og arbeidsliv på en god måte, sier Apeland.

Røde Kors mener barnetrygden må komme også de som mottar andre velferdsytelser til gode, og at det må være lik praksis i alle kommuner.

Vi bruker din stemme for å jobbe for at kommunene ikke skal kutte i barnetrygden. Takk for at du bryr deg!

Du kan lese hele rapporten her.

Her finner du informasjon om hvordan vi jobber for barn og unge