Profilbilde av ung syrisk jente

Kan du snakke, kan du bidra

La oss snakke med hverandre og ikke om hverandre. Når vi snakker med hverandre blir vi bedre kjent.

Si ja til nestekjærlighet og medmenneskelighet!
Du må gi ditt samtykke for å registre deg
Du må gi ditt samtykke for å registre deg

339 har skrevet under oppropet

Del i sosiale medier

Når vi møter noen med et «hei!», er sjansen stor for at de hilser tilbake. Når vi møter noen med nysgjerrighet og interesse, er sjansen stor for at vi får høre historier. Slik knyttes vennskap, slik får vi kjennskap.

I Norge er diskusjonen rundt flyktninger og asylsøkere polarisert. Det er for lengst etablert ytterpunkter i debatten om innvandring, integrering og flerkultur. De som skriker høyest, er ofte de som blir hørt og får mest plass, enten det er de mest negative eller mest positive ytringene. Resultatet er en økende grad av fremmedfrykt og mistenkeliggjøring av asylsøkere i Norge.

At noen er engstelige for integreringsprosessen, er forståelig.Vi må likevel kunne lytte og snakke til dem som kommer og prøve å forstå. Alle er vi enkeltmennesker med våre egne historier. 

Din signatur brukes i kampen mot fremmedfrykt, og vil overleveres til våre politikere.