Liten jente ligger på sengen i mørket bare ansiktet opplyst av lyset fra mobilskjermen jenta er trist i uttrykket

Det er vondt å være utenfor

Det å bli holdt utenfor er en vond følelse og en stor påkjenning for den det gjelder. Nå som mye legges ut på sosiale medier er det også lett å se hvis du ikke er invitert. Vi voksne kan gjennom samtaler med barna hjelpe dem å inkludere hverandre.

Vil du vite mer om vårt arbeid? Registrer deg her.

Du vil få aktuell informasjon om vårt arbeid for barn og unge i Norge.

Du må gi ditt samtykke for å registre deg
Du må gi ditt samtykke for å registre deg

1140 Hjelp oss å spre dette viktige budskapet!

Del med venner og familie

Hva skjer når noen blir utestengt?

Vi har alle behov for tilhørighet og trygghet. Når vi blir stengt ute mister vi denne tilhørigheten og tryggheten vi føler når vi har nære venner og er inkludert. Det å oppleve utestenging, mobbing og ensomhet over tid er en stor påkjenning og kan på sikt både føre til fysiske og psykiske helseplager. På den andre siden gjør sosial tilhørighet og gode venner som vi kan snakke med oss mer motstandsdyktige for å kunne ta takle vanskeligheter i livet.  Hva kan vi voksne gjøre?

Utestenging kan fort skje og barn trenger veiledning av voksne for å lære å inkludere hverandre. Vi voksne må sørge for at barna forstår at vi må inkludere alle i lek og at det er vondt å bli holdt utenfor. Spesielt yngre barn trenger veiledning av foreldre, foresatte og lærere for å forstå hvor viktig det er å bli inkludert. Under finner du tips til hvordan du kan snakke med barn som en trygg voksen, enten de opplever utestenging, stenger noen ute eller opplever noe annet de trenger å snakke om.

5 tips for å være en trygg voksen

Slik jobber Røde Kors for en trygg oppvekst

 

Lær mer om Røde Kors tilbud og aktiviteter her!

Bli frivillig