En kvinne med svart skinnjakke smiler mens hun sitter på en benk, og ser på en yngre jente i skolealder

Unge trenger flere helsesøstre!

Røde Kors krever at helsesøstre skal ha tid til elevene. Det betyr maksgrenser for antall elever per helsesøster!

Bidra til vårt påvirkningsarbeid - signér vårt opprop
Du må gi ditt samtykke for å registre deg

En fersk Røde Kors-rapport viser at én av fire unge ikke snakker med andre om problemene sine.

Samtidig svarer mange helsesøstre at de ikke har tid, og må avvise elever i døra.

Dette må vi gjøre noe med! Er du enig? Skriv under vårt opprop.

«Bak tallene skjuler det seg en ungdom du kjenner. For disse enkeltpersonene er den tøffe hverdagen de lever i kanskje ikke til å holde ut»

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

 

 

Dette krever Røde Kors

Røde Kors oppfordrer lokale og sentrale myndigheter til å:

  • Sikre flere helsesøstre på skolene slik at de får tid til å drive forebyggende arbeid og oppsøkende virksomhet.
  • Obligatorisk samtale med helsesøster en gang i året for alle elever i alle trinn.
  • Sikre som et minimum at helsedirektoratets foreslåtte norm for elever etterleves. På barneskolen skal en helsesøster i 100% stilling ha ansvar for maks 300 barn, på ungdomsskolen 550 barn, og på videregående skoler 800 barn.
  • Helsestasjoner for ungdom må ha åpent flere kvelder i uka, slik at ungdom har et reelt lavterskeltilbud på kveldstid, utenom skolen.

Les mer om Røde Kors-rapporten:

Psykt flink

Bli frivillig, du også da vel!