En ung gutt ser ut gjennom et vindu, delvis skjult bak en gardin. Det er mørkt, vi ser konturene av ansiktet i et blått lysskjær

Din stemme er viktig!

Visste du at 1 av 5 kvinner i Norge utsettes for vold? For å forebygge er det bl.a viktig at barn lærer om konflikthåndtering i skolen. Krev at dette blir en del av skoleundervisningen. Signer nå!

Ja, jeg vil ha mer konflikthåndtering i skolen.
Vi vil holde deg oppdatert om oppropet og andre kampanjer.

9241 har signert

Del oppropet på Facebook

I løpet av 2017-2018 skal læreplanene for grunnskolen og videregående skole fornyes. Ved hjelp av underskriftene skal Røde Kors si tydelig ifra i høringsprosessen om at vi trenger en større satsning på konflikthåndtering og ikkevoldelig konfliktløsning i skolen.

Hvorfor har Røde Kors denne kampanjen?

Gjennom denne kampanjen ønsker Røde Kors å belyse at vold mot kvinner er et omfattende nasjonalt problem som kan forebygges ved blant annet å jobbe med konflikt- og voldsforebyggende tiltak. 

Vold avler vold

  • Vold mot kvinner er et av verdens mest utbredte menneskerettighetsbrudd og er et alvorlig samfunnsproblem.
  • Kvinner i alle aldre og i alle samfunnslag rammes av vold og krenkelser gjennom livet.
  • Så mange som en av fem kvinner i Norge opplever vold og overgrep i nære relasjoner (kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).
  • Mange av de som utøver vold oppgir selv at de har vært utsatt for dette.
  • Forebyggingen mot vold mot kvinner starter allerede i oppveksten.

Slik jobber Røde Kors for en trygg oppvekst

Dette kan du selv gjøre i hverdagen for å hindre vold:

1. Vær bevisst på at måten du selv løser konflikter kan påvirke barn og andre voksne rundt deg.

2. Vær oppmerksom på menneskene rundt deg, og tør å spørre, selv om du frykter svaret du kan få.

3. Meld fra til politiet om du er vitne til voldshandlinger selv om du ikke kjenner de involverte.

4. Vær oppmerksom på hyppig fravær fra jobb eller skole, gjentatte tilfeller av synlige skader og blåmerker, lav selvtillit og personlighetsforandringer, frykt for konflikter, skyldfølelse, isolasjon og stress.

5. Tilby din støtte til de som er utsatt for vold ved å aktivt oppsøke dialog med de som kan være rammet av det.

 

Les mer om vårt arbeid med barn og unge