Røde Kors i Innlandet får nye nettsider

Røde Kors Innlandet samler Hedmark og Oppland Røde Kors under en samlet administrasjon.