Leirskole på Haraldvigen

Tusenvis av barn har hatt sine første gode opplevelser med sjøen i trygge omgivelser i forbindelse med leirskoleopphold på Haraldvigen.

Leirskolesuksessen vår består av maritime aktiviteter, mye og godt utstyr og flinke leirskolelærere. Haraldvigen er medlem av Norsk Leirskoleforening, og er anbefalt leirskole.

Aktiviteter

Hver dag på leirskole har en del faste poster. Vi har i tillegg et aktivitetsprogram som varierer fra dag til dag.

Barn i robåter sol, sommer
Rotrening, Haraldvigen Røde Kors Sentrene

Haraldvigen har mange morsomme og lærerike aktiviteter, og som vi skal gjennom i løpet av leirskoleuken. Hvilke aktiviteter vi velger for de enkelte dagene kommer både an på været og den enkelte gruppen.

Det legges vekt på moro for alle i kombinasjon med god læring. Det maritime står i fokus hos oss, etter 5 dager med leirskole på Haraldvigen lærer barna både sjøvett, sjøglede og god kunnskap om livet i fjæra.

Barn i 2 rekker som strekker et stort fiskegarn, ute sol, sommer, brygge
Fellesskap og kunnskap, Røde Kors Sentrene - Haraldvigen

Undervisning er en integrert del av leirskolen. En stor del av undervisningen legger vekt på å ”lære gjennom å gjøre”.

Vi er opptatt av å gjøre undervisningen engasjerende. Leirskole gir god kunnskap, men minner lite om vanlig klasseromsundervisning.

Våre leirskolelærere er erfarne pedagoger med utdanning innen biologi, friluftsliv og kroppsøving. 

Praktisk informasjon