Oversikt leiropphold 2022

Merket tilbyr ulike tilrettelagte leire i egen regi gjennom året.

Sesongopphold

Påskeleir

8. april - 18. april 2022

Sommerleir 1

17. juli - 24. juli 2022

Sommerleir 2

24. juli - 31. juli 2022

Jule- og nyttårsleir

22. desember - 2. januar 2023