Oversikt leiropphold 2023

Merket tilbyr ulike tilrettelagte leire i egen regi gjennom året.

Sesongopphold

Påskeleir

5. april - 10. april 2023

Sommerleir 1

16. juli - 22. juli 2023

Sommerleir 2

22. juli - 28. juli 2023

Jule- og nyttårsleir

22. desember - 2. januar 2024