Psykososial førstehjelp

Vi kommer alle til å møte mennesker i krise. Her er 4 tips.