Røde Kors fadder  for barn i krise

Som fadder hjelper du barn og unge som vokser opp i krig, konflikt og i fattigdom til å overleve. Din månedlige støtte gir barn i nød en mulighet til å overleve i land som Burundi og Guatamala.


Du kan også sende kodeord FADDER til 2272 for å melde deg.

 

Som fadder hjelper du barn i krise hver dag

I Colombia lever mange barn i byer og områder hvor vold, narkotika og kriminalitet er en del av bybildet og hverdagen. Evelin og Jose bor i Cali, en av de farligste byene i Colombia å vokse opp. I en liten mørk leilighet bor de og moren sammen med 15 andre. Mesteparten av dagen er barna inne-det er for farlig å leke ute. I dette området har Røde Kors flere fadderprosjekter hvor barna kan leke i trygge omgivelser og få hjelp til å holde seg borte fra gata. Dette er prosjekter du som fadder støtter.

Registrer deg som Røde Kors fadder i dag, og hjelp flere som Evelin og Jose.

Din fadderstøtte sikrer at utsatte barn får mat og varme, skolegang, rent vann, helsehjelp, lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser.

Hva betyr det å være fadder?

Hva går pengene jeg gir til?

Går min støtte til et enkelt barn?

Hvordan får jeg informasjon?

Kan jeg få skattefradrag på det jeg gir til Røde Kors?

Kan jeg besøke fadderprosjektene?