Røde Kors fadder  - hjelp til barn i krise

Som fadder hjelper du barn og unge som vokser opp i krig, konflikt og i fattigdom. Din støtte går til fadderprosjekter i blant annet Colombia, Zimbabwe og Vietnam.


Som fadder i Røde Kors hjelper du barn i krise hver dag

I Colombia lever mange barn i byer og områder hvor vold, narkotika og kriminalitet er en del av bybildet og hverdagen. Evelin og Jose bor i Cali, en av de farligste byene i Colombia å vokse opp. I en liten mørk leilighet bor de og moren sammen med 15 andre. Mesteparten av dagen er barna inne-det er for farlig å leke ute. I dette området har Røde Kors flere fadderprosjekter hvor barna kan leke i trygge omgivelser og få hjelp til å holde seg borte fra gata. Dette er prosjekter du som fadder støtter.

Registrer deg som Røde Kors fadder i dag, og hjelp flere som Evelin og Jose.

Din fadderstøtte sikrer at utsatte barn får mat og varme, skolegang, rent vann, helsehjelp, lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser.