Verdenskart med markering i rødt på land fadderstøtten går til

Her hjelper du

Din støtte som fadder går til å hjelpe barn og deres familier i flere land. Akkurat nå er det Somalia, Sør-Sudan, Guatemala, Burundi og Pakistan.

 

GUATEMALA

Lita smilende jente (4) fra Guatemala i gul kjole smiler

Hvem får hjelp og hva er deres situasjon?

Bedre helsetilstand til sårbare mennesker i Chiquimula og redusere dødeligheten blant gravide, nyfødte og barn under fem år. Regionen er har de siste årene vært rammet av tørke og store deler av avlingene har gått tapt. Tilgang til grunnleggende helsetjenester er svært begrenset for de fattigste derfor er kunnskap om risiko og symptomer viktig.

Landfakta

Røde Kors i Norge startet samarbeidet med Guatemala Røde Kors I 2005. Siden da har bade UD Norad og egne midler finansert programmer innenfor katastrofeberedskap, helse og organisasjonsutvikling. Guatemala Røde Kors har god faglig kompetanse og lokalforeninger over hele landet. De nyter stor tillitt i Guatemala og har tilgang både til områder preget av urban vold og avsidesliggende rurale områder.

Folketall: 15,9 millioner. Mordrate pr. 100.000 = 39,9. FNs utviklingsindeks: 128. Spedbarnsdødelighet: 25,8.

Slik skal faddermidlene brukes i Guatemala

Dette brukes pengene på:

Fadderpengene i 2018 går konkret til:

Slik får barna i området fra reportasjen hjelp:

 

SOMALIA

 

Hvem får hjelp og hva er deres situasjon

Lita jente fra somalia med stort rufsete krøllete hår og bekymret blikk

Landfakta

 

Dette brukes pengene på:

Du bidrar til å bedre helsesituasjonen for mor og barn. I tillegg er du med på å redusere dødelighet i forbindelse med kolerautbrudd.

Somalia har i 2017 opplevd enn av de verste kolerautbruddene på lang tid. Siden starten på året har over 77 100 tilfeller blitt registrert og over 1 100 mennesker har dødd av kolera. Av de rapporterte tilfellene har 59% vært barn under fem år. Faddermidlene vil gå til forebygging, opplæring og beredskap for å sikre at lokalsamfunn er bedre rustet til å håndtere neste utbrudd.

De fleste lokalsamfunn i områdene som programmet skal implementere i opplever større eller mindre kolerautbrudd I forbindelse med regntiden, bedring av lokal beredskap er dermed svært viktig. Programmet vil bli utført i et samarbeid mellom Somalia Røde Halvmåne og Internasjonale Røde Kors (ICRC), og vil være en del av et større grunnleggende helsetilbud. 

Fadderpengene i 2018 brukes konkret til:

Prosjektet skal øke beredskapen i lokalsamfunn flere steder i Somalia for å sikre at de kan håndtere den neste koleraepidemien som kommer på en best mulig måte. Siden barn og gravide kvinner er svært sårbare når det gjeler kolerasmitte, vil de være i hovedmålgruppen for programmet.

 • Nødvendig medisinsk utstyr for å forebygge og behandle kolera vil bli plassert ut i landsbyer.
 • Det vil gli gitt opplæring til representanter fra lokalsamfunn og frivillige fra Somalia Røde Halvmåne i hvordan å  forebygge, identifisere og behandle kolera.
 • Siden spredning av kolera henger tett sammen med dårlig tilgang til rent vann og gode sanitærforhold, vil det også bli fokusert å formidle kunnskap om god hygiene og distribuere hygienisk utstyr.
 • Forberede befolkningen på katastrofer og kriser, ved å støtte utviklingen av beredskapsplaner og øke bevisstheten rundt hva en skal gjøre i en krise. 

Fadderprogrammet i Afrika (det regionale mor barn helse og koleraforebyggingsprogrammet) vil i Somalia først og fremst gå til distrikter i sør og sentral Somalia, ikke til Somaliland som ble besøkt. Grunnen til at Hargeisha og omegn er det som vises under TV showet er på grunn av sikkerhet. Norges Røde Kors støtter andre program i Somaliland med faddermidler (rehabiliteringsprogram, organisasjonsutvikling).

Slik får barna i området fra reportasjen hjelp

Nemo bor i en leir for internt fordrevne. Forbundet og Somalia Røde Halvmåne jobber ikke i denne leiren med tørkerespons, men har installert en vanntank der, samt at Somalia Røde Halvmåne Hargeisha distrikt driver aktiviteter for ungdom i den samme leiren. Internt fordrevne i leiren der Nemo bor har også tilgang til helseklinikken som Somalia Røde Halvmåne har i Hargeisha. 

Når det gjelder den skadede foten til Nemo, fikk hun assistanse fra Somalia Røde Halvmåne som fraktet henne fra leiren til et av rehabiliteringssentrene til nasjonalforeningene. Ansatte her tok med Nemo til en doktor for behanding og hun har fått fysioterapi ved rehabiliteringssenteret i etterkant.

SØR-SUDAN

Liten gutt blir målt av røde kors frivillig for underernæring

Hvem får hjelp og hva er deres situasjon

 

Landfakta

 

Dette brukes pengene på:

Bedre helsetilstand til sårbare mennesker i Juba, Yirol and Warrap og redusere dødeligheten blant gravide, nyfødte og barn under fem år.

Forebygge og bedre helsetilstanden til barn og mødre ved å drive opplæring og i samarbeid med helsemyndigheter identifisere sykdommer, samt distribuere hygienisk utstyr. Bedre helsetilstanden ved å distribuere materiale til å bygge latriner.

Fadderpengene i 2018 brukes konkret til:

Faddermidler vil utruste og trene lokale helsearbeidere og frivillige fra Sør Sudan Røde Kors til drive helsefremmende arbeid i de mest sårbare lokalsamfunnene i tre distrikt i Sør Sudan.

 • Gravide vil bli oppmuntret til å oppsøke helseklinikker for kontroller før og etter fødsel, samt at fødselen skal skje under oppsyn fra helsearbeidere.
 • Frivillige og helsearbeidere vil kunne identifisere og behandle barnesykdommer, samt jobbe for å mobilisere gravide og nyfødte til å motta vaksine.
 • Frivillige og helsearbeidere vil også gjennomføre forebyggende aktiviteter for å hindre sykdommer som malaria og kolera i å spre seg, for eksempel opplæring i viktighet av god hygiene og rent vann.
 • Bygge opp beredskap for epidemier hvor tidlig varsling og tidlig behandling i lokal samfunnet skal sikre raskere og bedre kontroll ved sykdomsutbrudd.
 • Frivillige fra Sør Sudan Røde Kors vil også distribuere forebyggende utstyr så som myggmiddel, såpe og middel for å re hydrere kolerapasienter (ORS) og gi opplæring i hvordan disse skal brukes.
 • Forberede befolkningen på katastrofer og kriser, ved å støtte utviklingen av beredskapsplaner og øke bevisstheten rundt hva en skal gjøre i en krise.

Slik får barna i området fra reportasjen hjelp:

Fadderprogrammet i Afrika (det regionale mor barn helse og koleraforebyggingsprogrammet) går til andre regioner enn Wau, som Juleaksjonsfilmen er fra. Sikkerhet gjør at det er få destinasjoner en kan reise til og filme fra i Sør Sudan. Det går faddermidler til andre program i Sør Sudan (som egenandel), både helse (som er i Wau) og organisasjonsutvikling.

BANGLADESH

En liten gutt sitter på fanget til sin eldre søster som ser bekymret mot deg, bangladesh

Landfakta

Hva gjør Røde Kors i landet?

Sikre et minimum av helsetilbud til barn og voksne. Det er omfattende humanitære behov i Cox Bazar hvor mer enn 800 000 mennesker oppholder seg. Av disse er mer enn 22 000 foreldreløse barn. Det er per i dag ingen tegn på løsning i krisen.  

Dette brukes pengene på:

 • I 2017 Kritisk helsehjelp til de som har flyktet fra Rakhine i Myanmar til Bangladesh.
 • 2018-planer vil indikeres innen medio desember 2018.

Fadderpengene i 2018 brukes konkret til:

 • Vann/sanitærtilbud til de som har flyktet til Myanmar.
 • Psykososial støtte til traumatiserte flyktninger fra Myanmar.
 • Videreføring av helsetilbud til de mer enn 800 000 menneskene som oppholder seg i Cox Bazar. 

PT understrekes det at planer for 2018 foreløpig ikke foreligger. Disse vil først konkretiseres nærmere medio desember 2017.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler