Sykepleier med liten gutt på fanget

Bli nødhjelpsgiver

Nødhjelpsinnsatsen er viktigere nå enn noen gang. Stadig flere mennesker lider. Med din støtte kan vi sørge for at hjelpearbeidet i hardt rammede konflikt- og katastrofeområder når frem.

Bli med på å gjøre en forskjell

Krig, konflikt og naturkatastrofer tvinger folk på flukt hver eneste dag. Barn og familier blir skadet og drept, lokalsamfunn blir ødelagt. Som nødhjelpsgiver bidrar du til livreddende og langsiktig hjelp.

Det rammer mennesker over hele verden. Plutselig blir hverdagen revet i stykker. Mange blir tvunget på flukt uten annet enn det de står og går i. Din støtte brukes med en gang når jordskjelvet inntreffer, når sult og tørke truer liv og helse, når krig og konflikt fører tusenvis på flukt fra alt de har kjært.

Koronakrisen gjør nødhjelp viktigere enn noen gang

Koronasituasjonen får store konsekvenser for mange mennesker i land som allerede er utsatt for humanitære kriser. Her er det ikke noe å tære på når koronaviruset skaper nye helseutfordringer og samtidig skaper store økonomiske problemer.  

Syria er et av landene der mange familier har brukt opp reservene sine etter mer enn ti år med krig. Små økninger i prisene eller manglende tilgang på helsehjelp gjør livet vanskelig.

En eldre mann tar i mot en eske med nødhjelp fra frivillig i rød jakke
Syrisk Røde Halvmåne deler ut matrasjoner til den hardt prøvede sivilbefolkningen i Deir Ezzor, Syria. Foto: Syrisk Røde Halvmåne

De frivillige er helt sentrale både for å spre kunnskap for å forebygge spredning av smitte og for bidra i responsen der hvor koronasmitten har spredt seg. Men kunnskap alene er ikke nok. I et land som Jemen mangler 17,8 millioner mennesker rent vann. Da trenger de vann før de kan bruke kunnskapen om håndvask.

Meld deg nå! Med flere nødhjelpsgivere bak oss kan vi i Røde Kors gjøre noe med håpløsheten foran oss. Ditt bidrag blir brukt der nøden til enhver tid er størst. Du får regelmessige oppdateringer om hvordan din støtte blir brukt.

Har du spørsmål: Ta kontakt med oss på giver@redcross.no