Barn aker på snø

Gi fritidsaktiviteter og ferieopplevelser til barn og unge i Norge

La årets julegave fra dere gi barn og unge like muligheter til fritidsaktiviteter, ferieopplevelser, samtaletilbud og leksehjelp.

For de aller fleste barn og unge er det godt å vokse opp i Norge i dag. Men oppveksten er ikke like lett for alle. Antall barn som lever i familier med dårlig råd, øker stadig. Mange fullfører ikke skolen, og enkelte trekkes mot kriminalitet og vold. Mange opplever stress og press og bekymrer seg syke.  

Det er en økning i antall unge som rapporterer om psykiske plager, følelse av ensomhet og depressive symptomer. Uforutsette hendelser som koronapandemi øker risikoen for at flere barn og unge i samfunnet vårt blir sårbare. 

Barn og unge trenger trygge arenaer hvor de kan møte andre og bli inkludert. Det er viktig for å ha en god oppvekst. Røde Kors er opptatt av å skape trygge, attraktive og inkluderende møteplasser for barn og unge.  

Les mer om Røde Kors sitt arbeid for barn og unge i Norge.