Mennesker med Røde Kors uniform ute i skogen

Gi gaven til den lokale beredskapen i Norge

Røde Kors er til stede i lokalsamfunn over hele landet – før, under og etter en krise. Årets julegave fra din bedrift kan styrke den lokale beredskapen i Norge. 

Vi kan bare leve gode liv når vi er trygge. Men tryggheten vår kan lett bli truet av uforutsette hendelser som uvær og naturkatastrofer, terrorhandlinger eller pandemiutbrudd. Derfor er det viktig å være best mulig forberedt.  

Røde Kors er til stede for mennesker som må bli reddet i ekstremvær eller går seg bort, vi hjelper i koronakrisen og vi bistår nødetatene når de trenger assistanse. Vi er på vakt hver dag, hele tiden.  

Les mer om Røde Kors sitt beredskapsarbeid her