Røde Kors holder foredrag under Bing-konferansen i 2019 Vis bildetekst
Røde Kors gjester Bingkonferansen 2019. Foto: Ole Andreas Grøntvedt

Bing Hodneland Advokatselskap DA

Bing Hodneland Advokatselskap DA gir Røde Kors juridiske tjenester vederlagsfritt, også kalt pro bono. Slik medvirker Bing Hodneland til at Røde Kors i enda større grad kan drive humanitært arbeid.

Røde Kors bidrar på sin side med å øke Bing Hodnelands kompetanse om humanitære forhold. Dessuten ønsker advokatselskapet å legge til rette for at de ansatte i selskapet kan bidra til frivillig arbeid i Røde Kors.

Bing Hodneland Advokatselskap DA og Røde Kors

Hovedfagområdene til Bing Hodneland Advokatselskap DA er fast eiendom og entreprise samt IT og media. I tillegg har selskapet spisskompetanse innenfor arbeidsrett, skatt og avgift, selskapsrett og transaksjoner.

Ansatt i BingHodneland smiler mot kamera ved siden av Tøy og Tekstil-boks
Jenny Marie Solgaard fra Bing Hodneland med tøyinnsamlingsboks fra Røde Kors, på kontoret til Bing Hodneland. Foto: Bing Hodneland

Les mer om tøyinnsamling med Røde Kors her

18. januar 2017

Inngår samarbeid

Bing Hodneland Advokatselskap DA inngår samarbeid med Røde Kors

19. oktober 2017

Rundebordskonferanse knyttet til cybersikkerhet

I 2017 arrangerte Røde Kors en rundebordskonferanse knyttet til cybersikkerhet med spørsmål om det var behov for en digital Genèvekonvensjon. Bing Hodneland deltok på rundebordskonferansen.

21. mars 2019

Bingkonferansen

Bing Hodneand arrangerer årlig Bingkonferansen. Dette året deltok Røde Kors med to innelgg. Et om humanitær innovasjon ved Lars-Andre Skari i IPB og et om gjeldsprogrammet ved Hanne Amb Hovda i Nettverk etter soning.