Bilde av jente med teppe rundt seg.

Røde Kors-partner

Røde Kors har lang erfaring med næringslivssamarbeid og våre partnere i næringslivet er sikret tett og profesjonell oppfølging.

Hvorfor samarbeide med Røde Kors?

Samarbeid med næringslivet gjør det mulig for Røde Kors å hjelpe tusenvis av mennesker i sårbare livssituasjoner, både internasjonalt og her hjemme. Sammen med våre næringslivspartnere finner vi fram til prosjekter og aktiviteter som både styrker det humanitære arbeidet til Røde Kors og skaper verdier for den enkelte bedrift. Verdier for bedriften kan for eksempel være mer engasjerte medarbeidere, styrket omdømme, kompetanseutvikling og konkretisering av bedriftens samfunnsansvar.

Omdømme

Myndigheter, media, kunder, investorer og ansatte er i økende grad opptatt av næringslivets evne til å ta samfunnsansvar. Oppfatningen av hvordan en bedrift tar samfunnsansvar er sentral for bedriftens omdømme, og det stilles høye krav fra kunder og offentlighet til hvordan næringslivet skjøtter forholdet til sine omgivelser. Som Røde Kors-partner kan din bedrift få vist at den tar ansvar i møte med humanitære utfordringer, og får mulighet til å profilere seg sammen med en av verdens sterkeste merkevarer.

Engasjement og positivt arbeidsmiljø

Samfunnsansvar motiverer og styrker fellesskapsfølelsen, skaper entusiasme og bygger intern stolthet gjennom konkretisering av bedriftens verdier. Ansatte i din bedrift får mulighet til å engasjere seg som frivillig i humanitære aktiviteter i regi av Røde Kors i Norge, som leksehjelp, flyktningguide, besøkstjeneste, hjelpekorps eller beredskapsvakt. Som samarbeidspartner kommer vi også gjerne på besøk til din bedrift og bidrar med foredrag og aktiviteter på våre kjerneområder som førstehjelp og internasjonal humanitærrett.

Kompetanseutveksling

Din bedrifts kompetanse kan være et viktig bidrag til Røde Kors’ arbeid og til å løse eller avhjelpe humanitære utfordringer. Eksempler på ettertraktet kompetanse er ekspertise innen logistikk, teknologi og økonomi. Innovasjon og utvikling er områder der næringslivet ofte ligger langt framme, og der Røde Kors kan dra stor nytte av sine partneres metoder og erfaringer. Som samarbeidspartner får din bedrift også tilgang til den omfattende fagekspertisen i Røde Kors på områder som internasjonal humanitærrett, menneskerettigheter, landinformasjon og førstehjelp.

Hovedpartner

Prosjektpartner

Royalty- kampanjepartner

Her kan du lese mer om Røde Kors hoved- og prosjektpartnere, og våre samarbeidsprosjekter.