Toppbilde Kvinner

Aleris

Røde Kors og Aleris deler felles verdier og et mål om å bidra til bedre helse og omsorg for befolkningen, og har vært naturlige samarbeidspartnere siden 2007.

Partnerskapet er langsiktig og strategisk med fokus på samfunnsansvar, kompetanseutveksling og verdibygging.

Samarbeidet involverer en rekke aktiviteter som: STELLA - Røde Kors kvinnesenter, rekruttering av blodgivere, besøksvenner ved Aleris sykehjem, utvikling av Røde Kors mobile Førstehjelps-app, samt støtte til ulike aktiviteter innen Røde Kors nødhjelpsarbeid. Partnerskapet innebærer at vi kan nyttiggjøre oss av hverandres kompetanse og nettverk for å oppnå de beste resultatene og løsningene for befolkningen.

Samarbeidet er i stadig utvikling og vi finner fra tid til annen nye områder som det kan være interessant å se nærmere på. Sentralt er likevel alltid bruken av kjernekompetanse for å oppnå de beste løsningene.