Bank2

Bank2 har inngått et samarbeid med Røde Kors som innebærer økonomiske bidrag & kompetanse i form av kurs innen hverdagsøkonomi for tidligere straffedømte.

Nettverk etter soning har i lengre tid drevet Gjeldsprosjektet.

- Mange av deltagerne ønsker hjelp til å rydde opp i økonomiske forhold, og kapasiteten strekker ikke til, sier Guro Eriksrud som er avsvarlig for Gjeldsprosjektet. Lindorff bistår innen inkasso, og nå vil frivillige fra Bank2 bistå med hverdagsøkonomi for tidligere straffedømte. Vi ser at stadig flere av våre samarbeidsavtaler med næringslivet innebærer bruk av kompatanse i stor grad og dette er et eksempel på hvordan vi kan "team up to solve a problem". På denne møten kan vi imøtekomme behovet for hjelp for denne gruppen.

- Bank2 er en annerledes nisjebank som gjør sitt ytterste for å være en samfunnsnyttig aktør ved å tilby god rådgivning og fleksible løsninger for mennesker med økonomiske utfordringer, sier Petter Bjørnstad, salgs- og markedssjef i Bank2. Banken har spesialisert seg på å tilby tilpassede løsninger til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som har behov for et alternativ til andre banker. Våre medarbeidere er spesialister på økonomisk rådgivning i situasjoner der det er behov for opprydding og handlingsrom for å gjennomføre finansiell restrukturering. Vi hjelper der andre banker ikke vil eller kan. Ved å ivareta menneskers interesser på en best mulig måte bidrar vi til gode løsninger og økonomisk friskmelding, sier Vestad.

Et samarbeid med Gjeldprosjektet treffer kjernen i det banken arbeider for hver eneste dag: å hjelpe i økonomiske spørsmål der andre ikke kan eller vil. Gjennom samarbeidet med Nettverk etter soning får ansatte mulighet til å bruke sin nisjekompetanse der den trengs kanskje aller mest, til nytte for enkeltindividet og samfunnet som helhet.

For brukere av Nettverk etter soning er kunnskap om personlig økonomi en forutsetning for å lykkes. Frivillige i Bank2 utvikler sammen med Røde Kors et skreddersydd kurs i hverdagsøkonomi for innsatte og tidligere straffedømte.