Bonaventura

Bonaventura har samarbeidet med Røde Kors i to år, og setter fokus på de som føler seg ensomme i julen.

Bonaventura er en distributør av produkter innen husholdning og personlig pleie som selges i dagligvare, faghandel og apotek. I årets julekampanje gir Bonaventura én krone per solgte produkt fra deres egne kampanjedisplayer til Besøkstjenesten. Dette har resultert i 300 000 kroner til Røde Kors' besøkstjeneste.

Julen er en spesielt sårbar tid for mange, og Boneventura ønsker derfor sammen med Røde Kors å bidra til vennskap, samhold og kjærlighet i julen gjennom å støtte Besøkstjenesten.

Gjennom våre produkter besitter vi en bred kommunikasjonsflate, som vi ønsker å bruke til å rette oppmerksomhet mot Røde Kors sitt arbeid mot ensomhet.

Jon Warset, administrerende direktør i Bonaventura.

Besøkstjenesten varmer i julen

Røde Kors Besøkstjeneste er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre. Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner.

Besøkstjenesten hadde i 2015 mer enn 7000 frivillige som gikk på besøk til 12 500 eldre og ensomme på 250 ulike steder i Norge. I 2016 jobber besøkstjenesten først og fremst med å nå de aller mest ensomme, de som sitter hjemme bak nedtrukne gardiner og sjelden eller aldri får besøk.

Jeg føler meg ikke ensom. Men jeg vet jo at jeg er alene og det hadde vært helt fryktelig om jeg ikke fikk besøk.

Astrid 92 år, som på julaften fikk besøk av sin besøksvenn Eva.

Se den fine reportasjen Dagsrevyen viste om de to venninnene på julaften: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19122415/24-12-2015#t=10m57s