Carlings

Carlings samarbeider med Røde Kors om voldsforbyggende tiltak blant unge i Colombia.

Carlings er en Skandinavisk jeanskjede for urban ungdom som er opptatt av detaljer og kvalitet. Kjeden er et livsstils konsept med røffe butikker, preget av de unge, rocka og motebevisste ansatte. De ansatte er kunnskapsrike, dedikerte og ønsker å gi alle inspirasjon og en unik kundeopplevelse. Med denne profilen var det et naturlig valg at Carlings skulle samarbeide med Røde Kors om tiltak rettet mot unge.

Ung mann som viser kjærlighet til nabolaget hans, Potrero Grande i Cali, Colombia. Foto: Peter Diaz

Motiverer unge til endring i sitt eget liv

Carlings støtter voldsforbyggende programmer i Colombia. Disse programmene har som mål å gi unge et alternativ, og en lysere fremtid. Et av de viktigste elementene i programmene er å motivere unge selv til å endre livene sine. Det fokuseres mye på deres psykososiale tilstand og det arbeides med å styrke unges evne til å beskytte seg selv, bygge gode relasjoner med familiemedlemmer og slektninger, og gi støtte til utdanning og finne gode alternative inntektskilder.

For Carlings er en viktig del av samarbeidet at deres ansatte blir involvert og får en nærhet til prosjektet. På den måten håper de at den interne kulturen i kjeden skal bli enda sterkere. Carlings vil derfor engasjere sine medarbeidere til å formidle prosjektet i butikkene, og samle penger gjennom aktiviteter i butikkene.

 https://carlingsforcolombia.com

Tidslinje

17. oktober 2016

Starter rund opp-kampanje

Carlings starter rund opp-kampanje. 221 Carlings-butikker i 4 land vil i 14 dager gi kundene muligheten til å runde opp beløpet de handler for.

17. februar 2016

Feltreise

Feltreise til Colombia

1. desember 2015

Inngår samarbeid

Carlings inngår samarbeid med Røde Kors