DNB

DNB har vært hovedsamarbeidspartner til Røde Kors siden 2010, og har støttet en rekke oppvekstaktiviteter for barn og unge.

DNB har vært hovedpartner til Røde Kors siden 2010. Hovedfoksuet har vært på aktiviteter for barn og unge.

Noe av tanken bak samarbeidet var at blandingen av DNBs økonomiske kompetanse og Røde Kors sosiale engasjement skulle bli en god match – noe det også ble, ikke minst med konseptet Lærepenger.

I 2017 har vi forlenget samarbeidet, noe som sikrer videreutvikling av Lærepenger og andre gode tiltak for barn og unge.

Lærepenger

Over 60.000 norske barn har vært gjennom Lærepenger, det gratis digitale undervisningsopplegget som har som mål å gi 5–7. klassinger bedre økonomiforståelse. Lærepenger gir barn en grunnleggende forståelse for penger, inntekt og forbruk, egne økonomiske rettigheter og gode sparevaner.

DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmel, kjent fra Luksusfellen, har vært sentral i arbeidet med å utvikle Lærepenger. Her er hun sammen med elever fra testklassen på Evje skole. Barna var strålende fornøyde med opplegget og kom med gode innspill og tilbakemeldinger.

Noe av ideen bak Lærepenger er at jo tidligere vi lærer barna våre fornuftig pengebruk, så vil det redusere muligheten for at de senere begår økonomiske tabber som kan få store konsekvenser for livskvaliteten deres.

Da vil kanskje Lærepenger på sikt bidra til å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet.

Les mer om lærepenger her!

Løse samfunnsutfordringer sammen

Øistein Mjærum, kommunikasjons- og markedsdirektør i Røde Kors, er opptatt av at det kun er i samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og ideelle organisasjoner at vi kan løse dagens samfunnsutfordringer.

oistein mjærum protrett med rødt kors i bakgrunnen
GODT SAMARBEID: Øistein Mjærum, avdelingsdirektør for kommunikasjon og marked i Røde Kors. (Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors)

Langsiktig partnerskap med næringslivet er viktig for Røde Kors. Sammen kan vi sette i gang og opprettholde gode aktiviteter som kan bidra med å løse humanitære utfordringer i Norge og internasjonalt. Vi er stolte over hva vi har fått til sammen med DNB over tid og ser frem til videre samarbeid

Øistein Mjærum, Røde Kors.

Foruten å sikre videreutvikling av Lærepenger, skal DNB sammen med Røde Kors bidra til førstehjelpsopplæring av barn og barnefamilier og vil blant annet støtte prosjektet Henry – førstehjelp for barnehagebarn. Henry er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn mellom tre og seks år. Målet er å lære de eldste barna i barnehagen om førstehjelp. DNB skal bidra til distribusjon av Henry-sett. DNB vil også støtte årets Røde Kors’ 8. mai kampanje som handler om personlig beredskap.

Vippsdugnad og vippsrekord

DNB startet også en vippsdugnad i samarbeid med Røde Kors før jul i fjor, hvor formålet var å hjelpe mennesker i Aleppo i Syria som levde under ekstremt vanskelige kår. Her ble over to millioner innsamlet, hvor DNB bidro med én million selv.

DNB samarbeidet også med Røde Kors under TV-aksjonen de hadde i fjor, noe som resulterte i Vipps-rekord.  Rundt 15 millioner kroner ble vippset til Røde Kors, og publikum satte Vipps-rekord den gang med cirka 200.000 transaksjoner i løpet av ett døgn.

Unge har flokket til kulturarrangement

Takket være at DNB er sponsor for en rekke store kultur- og idrettsarrangement, bidro også samarbeidet med Røde Kors til at hundrevis av unge fikk oppleve arrangement de ellers ikke ville hatt muligheten til, som for eksempel besøk på Operaen i Oslo, billetter til Miniøya, VM i skiskyting, Norway Cup og Bislett Games.