DNB

DNB har vært hovedsamarbeidspartner til Røde Kors siden 2010. Fokuset er på oppvekstaktiviteter i Norge med økonomiforståelse som en viktig bærebjelke i samarbeidet.

Økonomiske feilgrep kan ha store konsekvenser som kan gå hardt utover livskvaliteten. Derfor er det viktig at vi lærer om privatøkonomi tidlig, slik at vi unngår å måtte lære av våre feil.

Med DNBs økonomiske kompetanse og Røde Kors'  brennende engasjement for å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet ble Lærepenger lansert høsten 2015. 

Lærepenger er et gratis og heldigitalt læringsverktøy for 5-7 klasse. Målet er å gi  norske skoleelever grunnleggende opplæring i privatøkonomi og lære barna om fornuftig pengebruk slik at de unngår økonomiske tabber i fremtiden. Læringsverktøyet er utviklet av DNB, med støtte fra Røde Kors.

I 2016 har 950 skoler med over 40 000 elever i målgruppen benyttet seg av læringsverktøyet. Engasjementet har vært stort og det kommer gode tilbakemeldinger fra lærere og elever.

Les mer om Lærepenger