E-CO Energi

E-CO Energi er samarbeidspartner til Røde Kors internasjonale «Vann for Livet»-prosjekt, og bidrar også til Hjelpekorpset her hjemme.

For E-CO Energi, Norges nest største vannkraftprodusent, er vann en helt nødvendig ressurs. Det er derfor naturlig for E-CO Energi å samarbeide med Røde Kors om Vann for Livet»-prosjektet. Rent vann er kritisk både i den akutte fasen etter katastrofer, men også i det langsiktige humanitære arbeidet.

E-CO Energi er også engasjert i Røde Kors hjelpekorps, primært i de områdene de har egen virksomhet, og nyttigjør seg også av hjelpekorpsets kompetanse og erfaringer i sitt arbeid.