EC Dahls Eiendom

EC Dahls Eiendom bidrar med lokaler til Nettverk etter soning i Trøndelag.

EC Dahl Eiendom har sammen med TrønderEnergi bidratt med nettverk og møtefasiliteter for å etablere Nettverk etter soning, en Røde Kors aktivitet som hjelper tidligere innsatte tilbake til et liv utenfor murene, i Trøndelag.

EC Dhal Eiendom stiller med lokaler på Pir-området og verdien av avtalen er NOK 650.000,- per avtaleår.  Lokalene ligger sentralt og flott til og huser både Nettverk etter soning og noen flere andre prosjekter i regi av Sør-Trøndelag Røde Kors.

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x