Toppbilde Kors på halsen

Egmont Fonden

Egmont Fonden bidrar til at flere barn og unge får mer, og bedre hjelp, gjennom sin støtte til Kors på halsen.

Kors På Halsen er Røde Kors' samtaletilbud for barn og unge (opp til 18 år).
Hvert år mottar Kors på halsen ca. 34 000 henvendelser. 

Styrker kapasiteten

Samarbeidet med Egmont Fonden bidrar til at flere barn og unge får mer, og bedre hjelp. Det er noe vi er svært glad for. Partnerskapet bidrar til å øke responsraten, antall barn som får hjelp og kapasiteten i tjenesten med 150 nye frivillige.

"Alle barn og unge fortjener riktig hjelp, men det er ikke alle barn som vet hvor de kan få støtte. Derfor er det viktig å bidra til at tilbud som Kors på halsen når ut til flere barn og unge", sier Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrasjon.

Portrett Egmont
Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrasjon, ved inngåelse av samarbeidet med Røde Kors.

 

Økt pågang

Under koronakrisen har tjenesten opplevd en ekstra stor pågang fra barn og unge som ønsker noen å snakke med.

Siden skolene og samfunnet stengte ned, har samtaletilbudet Kors på halsen mottatt over 7000 henvendelser fra barn og unge. Henvendelsene handler om alt fra kjærlighetssorg og skolerelaterte tema til vold og selvmordstanker.

Egmont Fonden har dermed yttereligere gitt et bidrag til å hjelpe barn og unge som er særlig utsatt grunnet koronaepidemien. Midlene fra Egmont Fonden bidrar til at samtaletilbudet Kors på halsen kan utvide åpningstidene, opprettholde et ekstra svarsenter og øke bemanningen på vakter. På den måten får flere barn og unge mer og raskere hjelp. Med en tjeneste som nå er åpen syv dager i uken, skal Kors på halsen være et trygt og tilgjengelig samtaletilbud for barn og unge i en sårbar tid.

Egmont Fonden

Egmont Fonden er et næringsdrivende fond som består av en kommersiell del som driver medievirksomhet, og en allmennyttig del som arbeider for å styrke utsatte barn og unges oppvekstsvilkår. Egmont Fondens visjon er at alle unge skal være i stand til å gjennomføre en ungdomskoleutdannelse innen 2030. Det betyr at alle barn og unge skal kunne lese, regne og skrive når de forlater skolen. Og at de skal ha utviklet sosiale og personlige egenskaper som sikrer at de er i stand til å skape et godt liv.