ExxonMobil

ExxonMobil har i flere år bidratt til Røde Kors sitt malariaarbeid.

ExxonMobil har i flere år bidratt til Røde Kors sitt malaria-arbeid. I begynnelsen var samarbeidet relatert til aktiviteter rundt ExxonMobil Bislett Games. I løpet av de siste årene har samarbeidet utviklet seg. Siden 2011 har Røde Kors, Bislett Alliansen og ExxonMobil arrangert bedriftsstafetten Race Against Malaria der lagenes startavgift går uavkortet til malariasaken. Verdens raskeste mann, Usain Bolt, har gjestet arrangementet tre ganger og i 2014 kom fridrettslegenden Carl Lewis på besøk.

Ved å stå for kostnadene til Race Against Malaria gir ExxonMobil ulike bedrifter muligheten til å støtte en god sak samt skape teambuiling og idrettsglede blant sine ansatte.

En stor del av midlene som har blitt samlet inn i forbindelse med Race Against Malaria har blitt brukt på årlige myggnettkampanjer. Under de årlige myggnettkampanjene deler Røde Kors med partnere ut myggnett i malariautsatte områder. Det fokuseres på riktig nettbruk under utdelingen av myggnettene. Mottakerne av myggnett oppsøkes også av Røde Kors frivillige i etterkant for å sikre at nettene er korrekt hengt opp samt at nettene brukes. Vi ser at gjennomsnittlig bruk av myggnett i husholdninger som har fått besøk av Røde Kors frivillige er høyere enn i husholdninger som ikke har fått besøk. Det arrangeres med ulike mellomrom også ulike opplysningskampanjer for å minne befolkningen i malariautsatte områder på å bruke nettene. Bruk av impregnert myggnett regnes i dag som det beste forebyggende tiltaket mot malaria, og bruk av myggnett har redusert dødeligheten blant afrikanske barn under fem år med rundt 20%.

ExxonMobil har også solgt poser til inntekt for malaria på sine Esso-stasjoner rundt i landet. I tillegg har ExxonMobil vært en av de viktigste bidragsyterne til utviklingen av RAMP, en ny, innovativ måte å måle resultater av våre malariakampanjer. Takket være samarbeidspartnere som blant annet ExxonMobil har RAMP nå utviklet seg fra å bli brukt som pilot i malariaarbeidet til å måle resultater av også andre Røde Kors prosjekter innen helse og nødhjelp.