Fagmøbler

Røde Kors samarbeid med Fagmøbler når nye høyder! I dag har samarbeidet nådd milepælen to millioner kroner til ofre for krig og konflikt.

Gjennom samarbeidet med Røde Kors i Norge går en halv prosent av omsetningen til Fagmøbler i 2016 til ofre for krig og konflikt. Midlene fra samarbeidet går til å redde liv og lindre lidelser blant sivile som lever i områder herjet av krig, konflikt eller vold. Ett av disse områdene er Afghanistan. Her jobber Røde Kors kontinuerlig med å gi livsnødvendig helsehjelp. 1,2 millioner afghanere er på flukt i eget land, og nesten halvparten av befolkningen mangler tilgang til helsetilbud.

Sadia er blant barna som får besøk av mobile helseteam fra Røde Halvmåne i Afghanistan. Foto: Mari A. Mørtvedt/Norwegian Red Cross

Sadia får hjelp av Røde Kors

Sadia (5) går i 7. klasse på skolen i Afghanistan. I landsbyen hennes er mobile helseteam til stede. Afghanistan Røde Halvmåne reiser rundt med helseteamene til ulike landsbyer for å kunne tilby livsnødvendige helsetjenester. Et helseteam består av en lege, en jordmor, en sykepleier, en farmasøyt og en sjåfør. I alt er det 30 mobile helseteam rundt omkring i Afghanistan, og i 2015 behandlet helseklinikkene 671 516 pasienter.

Røde Kors og Fagmøbler

12. september 2016

To millioner til ofrene for krig og konflikt!

Samarbeidet passerer andre milepæl - to millioner kroner til ofrene for krig og konflikt.

8. august 2016

Halvveis til målet

Fagmøbler passerer 1,5 millioner kroner - som er halvveis til å nå målet i 2016 på 3 millioner.

26. mai 2016

Én million nådd!

Samarbeidet passerer første milepæl - én million kroner til ofrene for krig og konflikt.

1. januar 2016

Inngår samarbeid

Røde Kors og Fagmøbler inngår samarbeid. En halv prosent av Fagmøblers omsetning i 2016 skal gå til sivile ofre for krig og konflikt.

Viktige midler

Samarbeidet med Fagmøbler bidrar til at flere mennesker får tilgang til medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovene er enorme, så hvert bidrag er livsviktig. Målet er at samarbeidet skal nå tre millioner kroner innen utgangen av 2016.  De to millioner kronene som til nå har kommet inn, utgjør allerede store, viktige forskjeller.

Slik bruker Røde Kors pengene

  • For 25 kroner blir 24 barn behandlet for alvorlig lungebetennelse med antibiotika i Afghanistan.   
  • For 250 kroner får en syrisk familie på fire mat i en måned.
  • For 1000 kroner utstyres en mobil helseklinikk i Myanmar med medesinsk utstyr i en uke.
  • For 1000 kroner bidrar man med to fotproteser i Somaila.
  • En mobil helseklinikk for syriske flyktninger i Libanon koster mellom 700 000 og 1 000 000 kroner, alt etter innhold og hvor den er. Inkludert i denne prisen er kostnader relatert til ansatte, medisiner, utstyr, bygningsmasse og logistikk for drift i ett år. En slik mobil helseklinikk når rundt 20 000 mennesker.

President i Røde Kors, Sven Mollekleiv, er imponert over at Fagmøbler bruker sitt 20-års jubileum til å være med å redde liv og gi helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden.

«Det at Fagmøbler bruker sitt 20-årsjubileum til å være med på å redde liv og gi mennesker verdige liv imponerer meg stort. Jeg har selv sett hvor ødeleggende krig kan være. Jeg er utrolig stolt over at vi sammen med Fagmøbler kan gjøre en viktig forskjell.»

Sven Mollekleiv, president i Røde Kors

Les mer om samarbeidet her: https://fagmobler.no/rode-kors/2-millioner-ndd