H&M Foundation

H&M Foundation og Røde Kors samarbeider om nasjonal utrulling av aktiviteten Flyktningkompis. Flyktningkompis skal satse på gjensidige relasjoner mellom jevnaldrende ungdom.

H&M Foundation er en global ideell stiftelse som gjennom investering i mennesker, samfunn og innovative idéer, bidrar til å forbedre levevilkår som leder til en langvarig positiv forandring.

Vi ser fram til prosjektet med Røde Kors, der nyankomne flyktninger og norske ungdommer får mulighet til å møtes. Det er viktig for å kunne skape et inkluderende samfunn og for langsiktig positiv forandring.

Carola Tembe, prosjektleder for H&M Foundation

Ungdom som kommer til Norge som flyktninger kan være i en ensom og vanskelig livssituasjon. Mange er helt alene og kjenner ingen i lokalsamfunnet. Flyktningkompis er en ny aktivitet hvor unge flyktninger kobles sammen med unge norske frivillige i deres lokalsamfunn. Koblingene forgår gruppevis, og hva man finner på er opp til kompisene selv.

200 koblinger i 2017

Midlene fra H&M Foundation går i første omgang til lokal aktivitet, oppstart og nasjonal utrulling. Flyktningkompis vil i første omgang startes opp i Vest-Agder, Akershus, Hordaland, Rogaland, Oppland, Buskerud, Vestfold, Nordland og Møre og Romsdal. Målet for utgangen av 2017 er 200 koblinger mellom flyktninger og norske ungdommer.

Interessen fra unge flyktninger er allerede veldig stor, og viser at behovet for en slik aktivitet er helt reelt. Dette gir store muligheter for Røde Kors Ungdom og vil bidra positivt til integrering i det norske samfunn.

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x