InSight Communication

Insight Communications er et fullservice kommunikasjons- og mediebyrå som hjelper Røde Kors med å fremme humanitært engasjement gjennom annonsering.

Samarbeidet skal bidra til at Røde Kors får økte muligheter til å informere om sitt humanitære arbeid, formidle humanitære prinsipper og fremme humanitært engasjement gjennom annonsering.