Jamette og Sverre Markussens Hjelpefond

Jamette og Sverre Markussens Hjelpefond støtter Røde Kors sitt nødhjelpsarbeid i utlandet.

Jamette og Sverre Markussens Hjelpefond har støttet Røde Kors sitt nødhjelpsarbeid i flere land. Nyhetsbildet i 2013 og 2014 var særlig preget av to kontekster som begge fikk mye oppmerksomhet på hver sin måte: Konflikten i Syria  eskalerte og de humanitære lidelsene for lokalbefolkningen er uten sidestykke. Bruken av kjemiske våpen i en konflikt som ikke ser ut til å gå mot slutten skremmer en hel verden. På den andre siden av jorden, på Filippinene, ble vi vitne til at den sterkeste stormen som har truffet land raserte flere områder i landet, og flere hundre tusen personer  mistet alt de eide. Sårbarheten de nå opplever i møte med nye stormer er kritisk.

I begge disse situasjonene har Røde Kors vært sentrale i en nødhjelpsfase. I begge landene har vi planer om videre støtte i flere år fremover, selv om medienes søkelys blir slått av og nye katastrofer finner veien inn i mediebildet.

Jamette og Sverre Markussens Hjelpefond har bidratt til at vi kan fortsette dette arbeidet.