Kavlifondet

Kavlifondet deler ut overskuddet fra driften av Kavli-konsernet til gode formål. Kavlifondet støtter prosjektet «Språk som døråpner» i regi av Røde Kors.

Språkkunnskaper er viktig for å bli integrert i et nytt land, både sosialt og for å kunne delta i arbeidsliv og utdanning. Uavhengig om man har kommet til et nytt land som flyktning, familiegjenforent eller arbeidsinnvandrer, er det å lære seg språket i sitt nye hjemland ikke bare et spørsmål om livskvalitet, men også helt nødvendig for å kunne delta i samfunnet. Det er sjelden at noen bevisst velger bort den muligheten. Allikevel finnes det grupper av innvandrere som har bodd mange år i sitt nye hjemland, uten at de har lært seg språket godt nok til å delta i en hverdagslig samtale.

Røde Kors har i lys av dette utviklet språktreningsaktiviteter i både Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Det overordnede målet for språktrening i regi av Røde Kors er at innvandrere skal kunne nå et ferdighetsnivå som setter dem i stand til å delta i jobb, utdanning og samfunnet for øvrig.

Kavlifondet støtter utvikling og drift av språktreningsaktiviteter i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Kavlifondet bidrar til styrket livskvalitet for deltakerne og deres barn, og til at en samfunnsmessig utfordring kan møtes på en god måte.