Landrover

Land Rover i Norge og Røde Kors i Norge samarbeider om å sikre tilgang til rent vann og gode sanitærforhold i Kenya, Burundi og Madagaskar.

Land Rover har siden 2010 hatt et samarbeid med IFRC, og har nå utvidet samarbeidet til å omfatte enda flere land. Det globale samarbeidet spenner over prosjekter innenfor vann- og sanitær, helse, omsorg og beredskap.