Norgesplaster

Norgesplaster samarbeider med Røde Kors om prosjektet «Henry førstehjelp for barnehagebarn».

Røde Kors og Norgesplaster har inngått en tre-årig samarbeidsavtale med hovedfokus på prosjektet «Henry – førstehjelp for barnehagebarn», et læringsopplegg utviklet for bruk i barnehager. Samarbeidet inkluderer økonomisk støtte til «Henry – førstehjelp for barnehagebarn», utvikling av et eget «Henry-barneplaster» og produkter til Henry-prosjektet.

- Sammen med Røde Kors ønsker vi å øke barns bevissthet og interesse for førstehjelp, sier Jens Røed, Salgs- og markedssjef Norgesplaster. Helt siden 1938 har vi produsert plaster i Norge og hatt fokus på førstehjelp. Dette læringsopplegget er fantastisk bra, og fremmer akkurat de verdiene vi ønsker at Norgesplaster skal assosieres med, samtidig som vi ønsker å være med å gjøre en forskjell, sier Røed. Ved å kjøpe Norgesplaster Henry-barneplaster på apoteket bidrar man til å støtte Røde Kors førstehjelpsaktiviteter for barn og unge med 2 kr.

Vi er veldig glade for at Norgesplaster har lansert et helt eget Henry-barneplaster, sier Ragnhild Stadheim, Prosjektleder for «Henry – førstehjelp for barnehagebarn». I tillegg til å støtte førstehjelpsaktiviteter for barn og unge bidrar Norgesplaster på denne måten til å gi god synlighet til et viktig prosjekt og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med dem.

Hvem er Henry?

«Henry – førstehjelp for barnehagebarn» er et læringsopplegg utviklet for bruk i barnehager. Læringsopplegget bygger på en historie om dukken Henry og knytter seg til Røde Kors sin Førstehjelpsstrategi (2012-2017) som har som overordnet mål at alle i Norge skal kunne livreddende førstehjelp og være villig til å hjelpe.

Henry er uheldig. Han faller ned fra treet, får kul i hodet, skjærer seg, klemmer hånden sin og får skrubbsår på kneet. Hva kan barna gjøre for å hjelpe Henry? Hva slags hjelp trenger han? Hvem skal hjelpe han? Og hvor ringer vi? Alt dette får barna lære seg gjennom "Henry-førstehjelp for barnehagebarn".

Målsetningen er å øke barns bevissthet om, kjennskap til og interesse for førstehjelp. Samtidig handler det om å utvikle omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje og spre kjennskap til Røde Kors kjerneverdier som humanitet og nøytralitet. Ideen om at selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp er en viktig del av læringsopplegget.