TESS

TESS samarbeider med Røde Kors om prosjektet «Vann for Livet» og ønsker å engasjere sine ansatte som frivillige.

Vann for livet jobber for å skaffe mennesker tilgang til rent vann. Det gjøres gjennom å bore brønner, sikre vannkilder, bygger latriner og drive opplæring i hygiene. Prosjektet «Vann for livet» har en naturlig link til TESS kompetanse innen slanger og slangetilbehør og TESS vil blant annet bidra med sin kompetanse til Røde Kors vann- og sanitærprosjekter.

Vann for livet-programmene i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Midt-Østen bidrar til bedre helse, mindre spredning av sykdommer og gir barn mulighet til å gå på skole.

TESS er Norges ledende leverandør av slanger og slangetilbehør for alle formål med tilhørende tjenester. Deres marked er både nasjonalt og internasjonalt med servicesentre spredt over hele Norge samt servicesentre i Danmark, Skottland, Island, Brasil, USA og Singapore.

Samfunnsansvar i nærmiljøet er samtidig viktig for TESS og de vil også rekruttere sine medarbeidere til frivillige aktiviteter i Norge.