Thommessen

Thommessen tilbyr Røde Kors juridiske probono-tjenester og bidrar på denne måten til den viktige humanitære innsatsen organisasjonen yter verden over.

Thommessen er en stor kunnskapsbedrift med over 300 medarbeidere. Som et av Norges aller største advokatfirmaer, med kontorer i Oslo, Bergen og London, har Thommesen levd av kunnskap i over 150 år. - Kunnskap er vår viktigste ressurs. Det er også det beste vi kan bidra med for at Røde Kors skal kunne gjøre arbeidet sitt under de beste vilkår. 

Samarbeidsavtalen med Røde Kors åpner også for at medarbeiderne i Thommessen kan engasjere seg i mange av de verdifulle lokale humanitære aktivitetene til Røde Kors. De siste årene har Thommessen gjennomført flere tiltak der medarbeiderne har vist stort engasjement: Det har blitt donert over 140 julegaver og 20 PC-er til Nettverk etter soning. Medarbeidere har deltatt på RED BIKE- og #ivirkelighetenogså-initiativene, og har donert sportsutstyr til innsatte i Bergen fengsel.