TINE

TINE har vært hovedsamarbeidspartner til Røde Kors siden 2003. Fokuset er på Røde Kors hjelpekorps, samt ernæringsutfordringer nasjonalt og internasjonalt.

I mer enn 10 år har TINE samarbeidet med Røde Kors. Akkurat som Røde Kors, er TINE til stede over hele landet. TINE skal skape verdier for både eiere og samfunn ved å ta samfunnsansvar i sin verdikjede, med spesiell vekt på norsk melk, bærekraftig ressursutnyttelse og riktig ernæring. Implementering av strategien skjer gjennom ulike aktiviteter som støtter opp under de ovennevnte temaene.

Med sin tilstedeværelse over hele landet, har Hjelpekorpset derfor vært en naturlig aktivitet å engasjere til frivillighet blant TINE ansatte og eiere.  I tillegg har TINE bidratt med økonomisk støtte, engasjement og kompetanseutvikling.

Vi er stolte over å samarbeide med Røde Kors og kaller samarbeidet «Overskudd til å hjelpe». Samarbeidet er med på å skape forståelse og inspirasjon til ansatte og TINEs eiere om selv å engasjere seg i frivillig humanitært arbeid.

Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i TINE

Kostholdskurs for minoritetsgrupper

I Norge har samarbeidet vært konsentrert rundt Hjelpekorpset, men også andre hjertesaker har stått i fokus og bidratt til stor internt engasjement i TINE. Blant annet har TINE tatt ansvar for samfunnets ernæringsutfordringer ved å holde kostholdskurs for ulike deler av befolkningen. Siden 2011 har TINE og Røde Kors arrangert kostholdskurs for ulike minoritetsgrupper. TINE-ansatte med ernæringskompetanse har vært til stede som frivillige på Røde Kors sine kvinnekafeer i Oslo, og sammen har de skapt dialog omkring kosthold og helse. Det har også blitt arrangert kostholdskurs i Bergen og Trondheim.

«Til Topps» – Norges sprekeste integreringsarrangement

Med stort fokus på god folkehelse, og Røde Kors sitt arbeid med for inkludering og integrering i Norge, har TINE også vært en aktiv støttespiller for arrangementet «Til Topps». Gjennom «Til Topps» etableres lokale turgrupper med innvandrere og frivillige. Siden 2007 har nærmere 9000 deltakere fra 70 ulike nasjonaliteter besteget Galdhøpiggen eller deltatt på andre fjellturer fra Lom.

Vennskapsfrokost

I forbindelse med TV-aksjonen 2016 og Røde Kors sitt arbeid for flyktninger i Norge, arrangerte TINE Melk og Røde Kors vennskapsfrokost på 82 asylmottak over hele landet lørdag 22. oktober. Formålet med frokosten var at gjestene og beboere skulle finne ut at likhetene var langt flere og viktigere enn ulikhetene, og at det å dele en frokost er en flott måte å knytte vennskapsbånd på.

Det ble sendt ut invitasjoner på 26 millioner melkekartonger, og hele det norske folk var invitert til å samles rundt et måltid for å bli bedre kjent med beboerne. TINE koordinerte frokostene og stilte med alt av mat- og drikke produkter. Noen asylmottak valgte å servere tradisjonell norsk frokost, mens andre serverte internasjonal frokost fra blant andre Syria, Irak og Iran. I tillegg til å stille med alt av produkter og koordinering av 82 vennskapsfrokoster, ga TINE også et bidrag på 1 millioner kroner basert på salget av Tinemelk i oktober.

Vennskapsfrokost på ILA asylmottak i Oslo. Foto: Katrine Lunke

Internasjonalt arbeid

TINE har også engasjert seg internasjonalt. Siden 2009 har TINE engasjert seg i Røde Kors' prosjekt i Rwanda hvor de har bidratt med midler og kompetanse for å effektivisere matproduksjon i provinsene Mbero og Muhero.