Gruppe spiser lunsj

TINE

TINE har vært hovedsamarbeidspartner til Røde Kors siden 2003. Fokuset er på Røde Kors hjelpekorps og ernæringsutfordringer nasjonalt og internasjonalt.

TINE skal skape verdier for både eiere og samfunn ved å ta samfunnsansvar i sin verdikjede, med spesiell vekt på norsk melk, bærekraftig ressursutnyttelse og riktig ernæring. Implementering av strategien skjer gjennom ulike aktiviteter som støtter opp under de ovennevnte temaene.

Hjelpekorpset

Akkurat som Røde Kors, er TINE til stede over hele landet. I Norge har samarbeidet vært konsentrert rundt Hjelpekorpset, men også andre hjertesaker har stått i fokus og bidratt til stor internt engasjement i TINE. 

Kostholdskurs for minoritetsgrupper

Siden 2011 har TINE og Røde Kors arrangert kostholdskurs for ulike minoritetsgrupper. TINE-ansatte med ernæringskompetanse har vært til stede som frivillige på Røde Kors sine kvinnekafeer i Oslo, og sammen har de skapt dialog omkring kosthold og helse. Det har også blitt arrangert kostholdskurs i Bergen og Trondheim.

«Til Topps» – Norges sprekeste integreringsarrangement

Med fokus på god folkehelse er TINE også en aktiv støttespiller til integrerings-arrangementet «Til Topps». Gjennom «Til Topps» etableres lokale turgrupper med innvandrere og frivillige. Siden 2007 har nærmere 10 000 deltakere fra 70 ulike nasjonaliteter besteget Galdhøpiggen eller deltatt på andre fjellturer fra Lom.

Vennskapsfrokost

I forbindelse med TV-aksjonen 2016 arrangerte TINE Melk og Røde Kors vennskapsfrokost på 82 asylmottak over hele landet lørdag 22. oktober. 

Det ble sendt ut invitasjoner på 26 millioner melkekartonger, og hele det norske folk var invitert til å samles rundt et måltid for å bli bedre kjent med beboerne. TINE koordinerte frokostene og stilte med alt av mat- og drikke produkter. Noen asylmottak valgte å servere tradisjonell norsk frokost, mens andre serverte internasjonal frokost fra blant andre Syria, Irak og Iran. I tillegg til å stille med alt av produkter og koordinering av 82 vennskapsfrokoster, ga TINE også et bidrag på 1 millioner kroner basert på salget av TINE Melk i oktober.

Bilde Vennskapsfrokost 600
Vennskapsfrokost på ILA asylmottak i Oslo. Foto: Katrine Lunke

Hele 82 asylmottak fra Alta i Nord til Mandal i Sør valgte å bli med på vennskapsfrokosten. Det landsdekkende engasjementet resulterte i stor suksess, og mer enn 10.000 nordmenn og flyktninger spiste frokost sammen over hele landet i forkant av TV-aksjonen.

Internasjonalt arbeid

TINE har også engasjert seg internasjonalt. Siden 2009 har TINE engasjert seg i Røde Kors' prosjekt i Rwanda hvor de har bidratt med midler og kompetanse for å effektivisere matproduksjon i provinsene Mbero og Muhero.